REGULAMIN

XXIII KONKURSU MATEMATYCZNEGO

im. ks. dra F. Jakóbczyka

DLA UCZNIÓW KLAS TRZECICH GIMNAZJUM oraz KLAS ÓSMYCH SP

1.  Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie uczniowie klas trzecich gimnazjum oraz klas ósmych SP.

2.  Konkurs ma zasięg wojewódzki. Udział w konkursie nie jest odpłatny

3.  Celem konkursu jest mobilizacja do nauki, rozbudzanie zainteresowań matematyką i przełamywanie  

     niechęci do przedmiotu oraz ćwiczenie umiejętności rozwiązywania zadań testowych

     i otwartych, posługiwanie się zdobytą wiedzą w praktycznych zastosowaniach matematyki, ćwiczenie  

     umiejętności matematycznych zapisanych w podstawie programowej, motywacja do samodzielnej   

     pracy twórczej.

4.  Konkurs odbędzie się 16 marca 2019 r. o godzinie 10.00 w gmachu XXI LO w Lublinie.

5.  Zakres treści programowych obejmuje w szczególności: 

a) działania w zbiorze liczb rzeczywistych, w tym działania na potęgach i pierwiastkach, wartość bezwzględna liczby rzeczywistej, wyrażenia algebraiczne, wzory skróconego mnożenia: (a+b)2, (a-b)2, a2-b2,

b) figury płaskie (dotyczy treści zapisanych w podstawie programowej),

c) równania z jedną niewiadomą (w tym zadania tekstowe),

d) symetrie (w tym symetrie względem osi układu współrzędnych),

e) twierdzenie Pitagorasa, cechy przystawania i podobieństwa trójkątów,

f) matematyka w zastosowaniach: finanse, procenty i podatki, diagramy, czytanie danych statystycznych (średnia  

    arytmetyczna),

g) prędkość, droga i czas,

h) zadania na analogię i proste zadania na dowodzenie,

i) łamigłówki matematyczne,

j) inne treści z podstawy programowej (gimnazjum/szkoła podstawowa)

6.    Uczestnik konkursu otrzyma zestaw zawierający: zadania testowe (również wielokrotnego wyboru), otwarte, w tym zadania kodowanej odpowiedzi.

7.    Czas na rozwiązanie wszystkich zadań nie powinien przekroczyć 70 minut.

8.     Za prace z największą ilością punktów przewidziane są dyplomy i nagrody.

9.    Aby wziąć udział u konkursie należy przesłać wypełnioną elektronicznie kartę zgłoszenia (tylko na  

       podanym druku; inne karty zgłoszenia obowiązują dla uczniów oddziałów gimnazjalnych, inne dla uczniów klas ósmych) na adres konkursbiskupiak@wp.pl  w terminie nie później niż do 7 marca 2019 r.

10.   Kartę zgłoszenia można pobrać m.in. na stronie www.biskupiak.pl w zakładce Życie szkoły:

 Konkursy, Konkurs im. ks. F. Jakóbczyka

11.  Fakt otrzymania od Państwa wypełnionej elektronicznie karty zgłoszenia za pośrednictwem poczty  

        internetowej konkursbiskupiak@wp.pl  zostanie potwierdzony zwrotnym e-mailem.

12.  Zwracamy się z prośbą do wszystkich uczniów pragnących przystąpić do konkursu, by posiadali przy sobie  

        legitymację szkolną.

13.  Finał konkursu połączony z rozdaniem nagród i dyplomów planujemy przeprowadzić w dniu 25 kwietnia.

Szczegółowe informacje związane z organizacją tego dnia wraz z zaproszeniami

dla wyróżnionych uczniów i ich nauczycieli prześlemy pocztą.

14.  Informacje o wynikach konkursu, które nie dotrą do szkół do dnia finału - będzie można odebrać w 

       sekretariacie XXI LO.

15. Nauczycielom laureatów konkursu tradycyjnie przekażemy specjalne podziękowania.

16. Na kilka dni przed konkursem na naszej stronie internetowej znajdą się m. in. informacje o liczbie zgłoszeń

      z poszczególnych szkół. Prosimy o sprawdzenie zgodności danych.

17. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie przy sobie podpisanego przez rodzica  (prawnego opiekuna) oświadczenia o              przetwarzaniu danych osobowych, które uczeń oddaje wraz z arkuszem zadań nauczycielowi.

      Formularz ten można pobrać z naszej strony internetowej.

Regulamin XXIII Konkursu Matematycznego biskupiak 2019.pdf

ORGANIZATORZY KONKURSU


 

Organizator konkursu:

XXI Liceum Ogólnokształcące

im. św. Stanisława Kostki

ul. ks. M. Słowikowskiego 6, 20 - 124 Lublin

tel. sekretariat: (0-81) 747-79–52

wicedyrektor zajmujący się organizacją konkursu: P. Putowski:

(0-81) 747-58-44 – najlepiej: poniedziałki  lub czwartki 14.30-15.30

www.biskupiak.pl

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.