REGULAMIN

XXII KONKURSU MATEMATYCZNEGO

im. ks. dra F. Jakóbczyka

DLA UCZNIÓW KLAS DRUGICH I TRZECICH GIMNAZJUM

1.  Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie uczniowie klas drugich i trzecich gimnazjum.

2.  Konkurs ma zasięg wojewódzki.

3.  Celem konkursu jest mobilizacja do nauki, rozbudzanie zainteresowań matematyką i przełamywanie  

     niechęci do przedmiotu oraz ćwiczenie umiejętności rozwiązywania zadań testowych

     i otwartych, posługiwanie się zdobytą wiedzą w praktycznych zastosowaniach matematyki, ćwiczenie  

     umiejętności matematycznych zapisanych w standardach egzaminacyjnych, motywacja do samodzielnej   

     pracy twórczej.

4.  Konkurs odbędzie się 17 marca 2018 r. o godzinie 10.00 w gmachu XXI LO w Lublinie.

5.  Zakres treści programowych obejmuje:

 

a) działania w zbiorze liczb rzeczywistych, w tym działania na potęgach i pierwiastkach, wartość bezwzględna liczby rzeczywistej, wyrażenia algebraiczne, wzory skróconego mnożenia: (a+b)2, (a-b)2, a2-b2,

b) figury płaskie (dotyczy treści zapisanych w podstawie programowej),

c) równania i nierówności z jedną i dwiema niewiadomymi, układy równań (w tym zadania tekstowe),

d) symetrie (w tym symetrie względem osi układu współrzędnych),

e) twierdzenie Pitagorasa, cechy przystawania i podobieństwa trójkątów, tw. o kącie środkowym i wpisanym.

f) funkcje i ich własności, funkcja liniowa – wykres, miejsca zerowe, zbiór wartości,

g) matematyka w zastosowaniach: finanse, procenty i podatki, diagramy, czytanie danych statystycznych (średnia  

    arytmetyczna),

h) prędkość, droga i czas,

i) zadania na analogię i proste zadania na dowodzenie,

j) łamigłówki matematyczne.

6.    Uczestnik konkursu otrzyma zestaw zawierający kilkanaście krótkich zadań testowych i zadania otwarte.

7.    Czas na rozwiązanie wszystkich zadań nie powinien przekroczyć 70 minut.

8.     Za prace z największą ilością punktów przewidziane są dyplomy i nagrody.

9.    Aby wziąć udział u konkursie należy przesłać wypełnioną elektronicznie kartę zgłoszenia (tylko na  

       podanym druku) na adres konkursbiskupiak@wp.pl  w terminie nie później niż do 9 marca 2018 r.

10.   Kartę zgłoszenia można pobrać m.in. na stronie www.biskupiak.pl w zakładce Życie szkoły:

 Konkursy, Konkurs im. ks. F. Jakóbczyka

11.  Fakt otrzymania od Państwa wypełnionej elektronicznie karty zgłoszenia za pośrednictwem poczty  

        internetowej konkursbiskupiak@wp.pl  zostanie potwierdzony zwrotnym e-mailem.

12.  Zwracamy się z prośbą do wszystkich uczniów pragnących przystąpić do konkursu, by posiadali przy sobie  

        legitymację szkolną.

13.  Finał konkursu połączony z rozdaniem nagród i dyplomów planujemy przeprowadzić w dniu 25 kwietnia.

Szczegółowe informacje związane z organizacją tego dnia wraz z zaproszeniami

dla wyróżnionych uczniów i ich nauczycieli prześlemy pocztą.

14.  Informacje o wynikach konkursu, które nie dotrą do szkół do dnia finału - będzie można odebrać w 

       sekretariacie XXI LO.

15. Nauczycielom laureatów konkursu tradycyjnie przekażemy specjalne podziękowania.

16. Na kilka dni przed konkursem na naszej stronie internetowej znajdą się m. in. informacje o liczbie zgłoszeń

      z poszczególnych szkół. Prosimy o sprawdzenie zgodności danych.

17. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie przy sobie podpisanego przez rodzica  (prawnego opiekuna) oświadczenia o              przetwarzaniu danych osobowych, które uczeń oddaje wraz z arkuszem zadań nauczycielowi.

      Formularz jest dołączony do regulaminu lub możliwy do pobrania z naszej strony internetowej.

Regulamin XXII Konkursu Matematycznego biskupiak 2018.pdf

ORGANIZATORZY KONKURSU


 

Organizator konkursu:

XXI Liceum Ogólnokształcące

im. św. Stanisława Kostki

ul. ks. M. Słowikowskiego 6, 20 - 124 Lublin

tel. sekretariat: (0-81) 747-79–52

wicedyrektor zajmujący się organizacją konkursu: P. Putowski:

(0-81) 747-58-44 – najlepiej: poniedziałki  lub czwartki 14.30-15.30

www.biskupiak.pl

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.