Omówienie wyników

 

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS GEOGRAFICZNY O ZASIĘGU WOJEWÓDZKIM DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW
„WĘDRUJEMY PO MAPIE ŚWIATA” VIII EDYCJA

 

            Konkurs odbył się w dniu 4. 03. 2017 w Biskupiaku.

            Do współzawodnictwa przystąpiło 368 uczniów z 69 szkół.

            Uczestnikami konkursu byli uczniowie następujących gimnazjów:

L.p. L. uczest.

Szkoła

1 27 Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Lublinie
2 25 Gimnazjum nr 10 w Lublinie imienia księdza Jana Twardowskiego 
3 14 Gimnazjum numer 16 im. F.Chopina w Lublinie 
4 11 Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Lublinie
5 11 Gimnazjum Nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej w Biłgoraju
6 10 I Społeczne Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Zamościu
7 9 Gimnazjum nr 9 im. cc mjra Hieronima Dekutowskiego ps. ‘Zapora” w Lublinie
8 9 Pallotyńskie Gimnazjum i LO im. Stefana Batorego w Lublinie
9 9 Powiatowe Gimnazjum  w Biłgoraju
10 8 Gimnazjum im. Jana Pawła II w Abramowie
11 8 Gimnazjum Publiczne im. Stefana Batorego w Zespole Szkół w Stężycy
12 8 Prywatne Gimnazjum im. I. J. Paderewskiego w Lublinie
13 8 Zespół Szkół nr 2 w Świdniku, Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich
14 8 Zespół Szkół w Krasieninie Gimnazjum nr 3 im. Ireny Kosmowskiej w Krasieninie
15 7 Gimnazjum im. SGO „Polesie" w Adamowie
16 7 Gimnazjum nr 15 im .Jana Pawła II w Lublinie
17 7 Gimnazjum Nr 5 im. Sybiraków w Zamościu
18 7 Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Suścu
19 7 Pierwsze Społeczne gimnazjum w Chełmie
20 7 Zespół Szkół Publiczne Gimnazjum Im Jana Pawła II W Wólce Ratajskiej
21 6 Gimnazjum nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Lubartowie
22 6 Gimnazjum nr 1 im. Orląt Lwowskich w Radzyniu Podlaskim
23 6 Gimnazjum nr1 im. Jana Pawła II w Świdniku
24 6 Zespół Szkół nr 7  Gimnazjum nr 24 w Lublinie
25 6 Zespół Szkół w Krężnicy Jarej Gimnazjum nr 3
26 5 Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilkowie
27 5 Gimnazjum im. Marii Curie – Skłodowskiej  w Łucce
28 5 Gimnazjum nr 2 w Radzyniu Podlaskim
29 5 Gimnazjum nr 25 im. Szarych Szeregów w Lublinie
30 5 Prywatne Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Lublinie
31 5 Z.S. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Puchaczowie
32 5 Zespół Szkół nr 1 w Milejowie
33 5 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. KEN w Puławach
34 5 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Jana Pawła II w Rykach
35 4 Gimnazjum nr 19 w Lublinie
36 4 Gimnazjum Śródziemnomorskie w Lublinie
37 4 Gimnazjum w Izbicy
38 4 PUBLICZNE GIMNAZJUM W GARBOWIE im. JANA PAWŁA II
39 4 Społeczne Gimnazjum im. Sebastiana Fabiana Klonowica w Lublinie
40 4 Zespół Szkół  im. Jana Pawła II w Ulanie - Majoracie
41 4 Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu
42 4 Zespół Szkół im. Ziemi Lubelskiej w Niemcach
43 4 Zespół Szkół w Siennicy Różanej
44 3 Gimnazjum nr 1 im. Obrońców Ojczyzny w Bychawie
45 3 Gimnazjum nr 14 w Lublinie im. 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej 
46 3 Gimnazjum nr 6 w Chełmie
47 3 Zespół Szkół – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Woli Uhruskiej
48 3 Zespół Szkół nr 2  im. A. Mickiewicza w Zamościu
49 2 Gimnazjum im. Ks .Kard. Stefana Wyszyńskiego  w Wilkołazie Pierwszym
50 2 Gimnazjum Nr 1 im Króla Bolesława Chrobrego w Łęcznej
51 2 Gimnazjum nr 11 w Lublinie
52 2 Gimnazjum nr 2 im. Jana Zamoyskiego XVI Ordynata w Zamościu
53 2 Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Stróży
54 2 Publiczne Gimnazjum w Zarzeczu
55 2 Zespół Szkół – Publiczne Gimnazjum w Batorzu
56 2 Zespół Szkół nr 12 w Lublinie
57 2 Zespół Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki   Gimnazjum Sportowe w Lubartowie
58 2 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Franciszka Dionizego Kniaźnina w Puławach
59 2 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Chełmie im. gen. Władysława Sikorskiego
60 2 Zespół Szkół w Przybysławicach Publiczne Gimnazjum
61 2 Zespół Szkół w Strachosławiu
62 2 ZS w Zakrzówku
63 1 Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim
64 1 Gimnazjum nr 7 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie
65 1 Gimnazjum Publiczne im. Polonii Francuskiej w Trawnikach
66 1 Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim 
67 1 PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2 IM. ZAMOYSKICH WŁODAWA
68 1 Zespół Szkół w Markuszowie
69 1 Zespół Szkół w Niedrzwicy Kościelnej Gimnazjum Nr 2

                                                                                  

 

W konkursie można było zdobyć maksymalnie 70 pkt. Osoby, które uzyskały ponad 85% punktów możliwych do uzyskania tj. minimum 60 pkt. zdobyły tytuł LAUREATA KONKURSU. Osób tych jest 78, co stanowi ok. 20 % uczniów, którzy przystąpili do współzawodnictwa.

 

Liczba laureatów, którzy zdobyli określoną ilość punktów:

Liczba

punktów

Liczba 

osób

70   1
69  2
68 5
67 3
66 5
65 8
64 13
63 16
62 10
61 8
60 7

Ilość punktów poszczególnych laureatów i kolejność miejsc zostanie podana w czasie rozdania dyplomów i nagród

w dniu 12 maja 2017r.Wszyscy Laureaci i ich Nauczyciele otrzymają zaproszenia na tę uroczystość.

 

Uczestnicy konkursu, którzy zdobyli ponad 75% a mniej niż 85% (53 – 59 pkt.) uzyskali bardzo dobry wynik. Uczniowie ci oraz ich Nauczyciele otrzymają dyplomy drogą pocztową.

Wyniki wszystkich uczniów zostaną przesłane do szkół po 12 maja 2017.

 

Serdecznie dziękuję Uczniom za udział we współzawodnictwie a ich Nauczycielom za zainteresowanie swoich podopiecznych tematyką konkursu .

 

Pragnę bardzo podziękować wszystkim Nauczycielom z Biskupiaka, którzy zechcieli swój wolny czas w sobotnie przedpołudnie poświęcić na pracę w Komisji Nadzorującej.  

Justyna Kozysa

 

Organizator konkursu: XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. St. Kostki w Lublinie

Komitet Organizacyjny: 

mgr Justyna Kozysa – Przewodnicząca KO i Koordynator Konkursu

dr Józef Kozysa – z–ca Przew. Komitetu Organizacyjnego

mgr Iwona Kowalewska

mgr Marzena Radecka

mgr Grzegorz Rosnau

mgr Łukasz Ścirka

 

Komisja Sprawdzająca:

Przewodnicząca:      mgr Justyna Kozysa

Z – ca przewodn.:     dr Józef Kozysa                         

Sekretarz:                 mgr Grzegorz Rosnau – XXI LO w Lublinie

 

Członkowie:              mgr Elżbieta Gluza – XXI LO w Lublinie

                                 mgr Elżbieta Wójcik - Gimnazjum nr 11 w Lublinie

                                 mgr Elwira Kotyra – Gimnazjum nr 15 w Lublinie

                                 mgr Jolanta Bojanowska – Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie

                                 mgr Elżbieta Waniowska – Gimnazjum nr 16 w Lublinie

                                 mgr Barbara Radomska – Kaspruk – Gimn. nr 16 w Lublinie

                                 mgr Jarosław Kuniewicz – Gimnazjum nr 16 w Lublinie

                                 mgr Agnieszka Kulig – Prywatne Gimnazjum im. I.J Paderewskiego w Lublinie

                                 mgr Sylwester Kuta – Gimnazjum w ZSO nr 2 w Puławach

Komisja Weryfikacyjna: dr Józef Kozysa

                                      mgr Justyna Kozysa

                                      mgr Jolanta Bojanowska
                                      mgr Elżbieta Gluza

Bardzo dziękuję wszystkim Nauczycielom, którzy pracowali w Komisji Sprawdzającej i Weryfikacyjnej.
Justyna Kozysa

Tegoroczna edycja została objęta:

 

HONOROWYM PATRONATEM

LUBELSKIEGO KURATORA

OŚWIATY

HONOROWYM PATRONATEM

PREZYDENTA MIASTA LUBLIN

                               

Omówienie wyników poprzednich edycji

Omowienie VII edycji(2016)

Omówienie VI edycji(2015)

Omówienie V edycji(2014)

Omówienie IV edycji(2013)

Omówienie III edycji(2012)

Omówienie II edycji (2011)

Omówienie I edycji (2010)

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.