PLANOWANE ODDZIAŁY W XXI LO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Uwaga! W każdym oddziale językiem obcym nowożytnym jest język angielski i jest on kontynuacją nauki tego języka w gimnazjum.

 

klasa biologiczno-chemiczna 

A  

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia

Pierwszy język obcy nowożytny: język angielski

Drugi język obcy nowożytny (od podstaw albo kontynuacja) do wyboru spośród: j. niemieckiego, j. rosyjskiego, j.francuskiego, j. hiszpańskiego

Przedmioty dodatkowe - propedeutyka filozofii, bioetyka, medical english, j. łaciński

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji 2017/2018: j. polski, matematyka, biologia, j. obcy

Oferta klasy jest skierowana do uczniów zainteresowanych biologią i chemią, ponieważ wymienione przedmioty będą w niej realizowane na poziomie rozszerzonym.

Przedmiotami uzupełniającymi w tej klasie są:  Medical English, język łaciński,  propedeutyka filozofii oraz bioetyka.

Uczniowie klasy biologiczno – chemicznej z sukcesami biorą udział w olimpiadach: biologicznej, chemicznej, wiedzy ekologicznej, Wiedzy o Żywieniu i Żywności.

Uczniowie uczestniczą w zajęciach dodatkowych w ramach koła biologicznego i chemicznego oraz we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie.

Uczniowie tej klasy mają możliwość kontynuowania nauki na następujących kierunkach studiów: medycyna, farmacja, stomatologia, analityka medyczna, fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, weterynaria,  biomedycyna, inżynieria biomedyczna, dietetyka, biologia, biotechnologia, chemia.

 

 klasa matematyczno-fizyczna

B  

Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka

Pierwszy język obcy nowożytny: język angielski

Drugi język obcy nowożytny (od podstaw albo kontynuacja) do wyboru spośród: j. niemieckiego, j. rosyjskiego, j.francuskiego, j. hiszpańskiego

Przedmioty dodatkowe - propedeutyka filozofii, business english, programowanie i robotyka

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji 2017/2018: j. polski, matematyka, fizyka, j. obcy

Profil matematyczno – fizyczny skierowany jest do uczniów zainteresowanych naukami ścisłymi.

Realizacja podstawy programowej w zakresie rozszerzonym z matematyki, fizyki oraz informatyki umożliwia udział w olimpiadach i konkursach z wyżej wymienionych przedmiotów. Nauczycielem matematyki jest pracownik Instytutu Matematyki UMCS. Uczniowie maja możliwość pogłębiania swojej wiedzy matematycznej na dodatkowych zajęciach prowadzonych na uczelni. Nauka programowania na informatyce została wzbogacona o dodatkowy przedmiot programowanie i robotyka. Naukę w tej klasie uzupełnia Business English.

Cały profil umożliwia uczniom łatwiejszy start na kierunki takie jak: matematyka, informatyka, fizyka, mechanika, budownictwo, elektronika, mechatronika, robotyka, telekomunikacja, ekonomia, zarządzanie i wiele innych.

 

klasa humanistyczna

C1

Przedmioty rozszerzone: j. polski, historia, j. angielski

Pierwszy język obcy nowożytny: język angielski

Drugi język obcy nowożytny (od podstaw albo kontynuacja) do wyboru spośród: j. niemieckiego, j. rosyjskiego, j.francuskiego, j. hiszpańskiego

Przedmioty dodatkowe - propedeutyka filozofii, j. łaciński

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji 2017/2018: j. polski, matematyka, historia, j. angielski

Profil klasy skierowany jest do uczniów, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia humanistyczne.

Możesz uczestniczyć w wycieczkach programowych, zajęciach teatralnych, objazdach naukowych, współpracy z instytucjami: Instytut Pamięci Narodowej, Fundacja Niepodległości czy grupy rekonstrukcyjne.

Uczniowie z sukcesami biorą udział w olimpiadach: historycznej, polonistycznej, Losy Żołnierza i Dzieje Oręża, wiedzy o mediach, wynalazczości, mediewistycznej.

Absolwenci klasy humanistycznej mogą kontynuować edukację na kierunkach prawniczych i społecznych, takich jak: administracja, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, europeistyka, filologia polska, filologia angielska, lingwistyka, pedagogika, prawo, psychologia, stosunki międzynarodowe, socjologia, studia humanistyczne w kraju i za granicą w języku angielskim.

 

klasa humanistyczna

C2

Przedmioty rozszerzone: j. polski, historia, wiedza o społeczeństwie

Pierwszy język obcy nowożytny: język angielski

Drugi język obcy nowożytny (od podstaw albo kontynuacja) do wyboru spośród: j. niemieckiego, j. rosyjskiego, j.francuskiego, j. hiszpańskiego

Przedmioty dodatkowe - propedeutyka filozofii, j. łaciński

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji 2017/2018: j. polski, matematyka, historia, j. obcy

Profil klasy skierowany jest do uczniów, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia humanistyczne.

Możesz uczestniczyć w wycieczkach programowych, zajęciach teatralnych, objazdach naukowych, szkolnej symulacji obrad ONZ – BisqMUN, współpracy z instytucjami: Instytut Pamięci Narodowej, Fundacja Niepodległości czy grupy rekonstrukcyjne.

Uczniowie z sukcesami biorą udział w olimpiadach: historycznej, polonistycznej, Losy Żołnierza i Dzieje Oręża, wiedzy o mediach, wynalazczości, mediewistycznej, wiedzy o państwie i prawie, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o prawach człowieka, wiedzy o Unii Europejskiej.

 Absolwenci klasy humanistycznej mogą kontynuować edukację na kierunkach prawniczych i społecznych, takich jak: administracja, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, europeistyka, filologia polska, pedagogika, prawo, psychologia, stosunki międzynarodowe, socjologia.

 

klasa biologiczno-chemiczna

D  

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, matematyka

Pierwszy język obcy nowożytny: język angielski

Drugi język obcy nowożytny (od podstaw albo kontynuacja) do wyboru spośród: j. niemieckiego, j. rosyjskiego, j.francuskiego, j. hiszpańskiego

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji 2017/2018: j. polski, matematyka, biologia, j. obcy

Oferta klasy jest skierowana do uczniów zainteresowanych zdobywaniem wiedzy i umiejętności z biologii, chemii i matematyki na poziomie rozszerzonym.

Uczniowie z sukcesami biorą udział w olimpiadach: biologicznej, chemicznej, wiedzy ekologicznej, Wiedzy o Żywieniu i Żywności.

Uczniowie uczestniczą w zajęciach dodatkowych w ramach koła biologicznego i chemicznego oraz we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie.

Istnieje możliwość zorganizowania zajęć dodatkowych dla zainteresowanych uczniów z Medical English.

Uczniowie tej klasy mają możliwość kontynuowania nauki na następujących kierunkach studiów: medycyna, stomatologia, farmacja, analityka medyczna, fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, biologia, biotechnologia, dietetyka, weterynaria, inżynieria biomedyczna, biomedycyna.

 

klasa politechniczna

E1

Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka

Pierwszy język obcy nowożytny: język angielski

Drugi język obcy nowożytny (od podstaw albo kontynuacja) do wyboru spośród: j. niemieckiego, j. rosyjskiego, j.francuskiego, j. hiszpańskiego

Przedmioty dodatkowe - propedeutyka filozofii, grafika komputerowa

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji 2017/2018: j. polski, matematyka, fizyka, j. obcy

Profil adresowany jest do uczniów, którzy interesują się problemami matematyczno-fizycznymi i lubią je rozwiązywać, zaś w przyszłości zamierzają studiować na kierunkach politechnicznych i uniwersyteckich.  Matematyka, fizyka i informatyka w zakresie rozszerzonym stwarza uczniom możliwość startowania w różnych olimpiadach i konkursach oraz rozwoju zainteresowań na kołach przedmiotowych.

Nauka informatyki została wzbogacona o dodatkowy przedmiot grafika komputerowa, gdzie poznasz m. in. programy do obróbki grafiki rastrowej i wektorowej.

Przygotowując się do matury z przedmiotów rozszerzonych, będziesz miał możliwość studiowania na ścisłych i popularnych kierunkach studiów. Studia techniczne i informatyczne umożliwią Ci w przyszłości szybkie znalezienie pracy w kraju lub za granicą.

Absolwenci tej klasy studiują: automatykę, robotykę, budownictwo, architekturę, informatykę, cybernetykę, ekonomię, matematykę w finansach, zarządzanie, na uczelniach wojskowych i innych.

 

klasa politechniczna

E2

Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, j. angielski

Pierwszy język obcy nowożytny: język angielski

Drugi język obcy nowożytny (od podstaw albo kontynuacja) do wyboru spośród: j. niemieckiego, j. rosyjskiego, j.francuskiego, j. hiszpańskiego

Przedmioty dodatkowe - propedeutyka filozofii, programowanie

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji 2017/2018: j. polski, matematyka, fizyka, j. angielski

Profil adresowany jest do uczniów, którzy interesują się problemami matematyczno-fizycznymi i lubią je rozwiązywać. Matematyka i fizyka w zakresie rozszerzonym stwarza uczniom możliwość startowania w różnych olimpiadach i konkursach oraz rozwoju zainteresowań na kołach przedmiotowych oraz na zajęciach dodatkowych z programowania, gdzie nauczysz się programowania proceduralnego i obiektowego.

Przygotowując się do matury z przedmiotów rozszerzonych, będziesz miał możliwość studiowania na ścisłych i popularnych kierunkach studiów. Studia techniczne umożliwią Ci w przyszłości szybkie znalezienie pracy w kraju i za granicą. Z pewnością pomoże Ci w tym nauka języka angielskiego na poziomie rozszerzonym.

Absolwenci tej klasy studiują: automatykę, robotykę, budownictwo, architekturę, informatykę, cybernetykę, ekonomię, matematykę w finansach, zarządzanie, na uczelniach wojskowych i innych.

klasa lingwistyczna

F  

Przedmioty rozszerzone: j. polski, j. angielski, oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, biologia      

Pierwszy język obcy nowożytny: język angielski

Drugi język obcy nowożytny (kontynuacja): język niemiecki, język hiszpański

Przedmioty dodatkowe - propedeutyka filozofii, j. łaciński

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji 2017/2018: j. polski, matematyka, j. niemiecki/j. hiszpański, j. angielski

Profil klasy F jest skierowany do uczniów, którzy chcą rozwijać zróżnicowane zainteresowania: lingwistyczne, humanistyczne lub przyrodnicze. Uczeń wybiera trzeci przedmiot rozszerzony spośród następujących: geografia, historia, biologia.

Zajęcia językowe i koła zainteresowań umożliwiają osiągnięcie wysokiego poziomu umiejętności językowych i poszerzenie znajomości kultury angielskiego, niemieckiego i iberoamerykańskiego obszaru językowego, przygotowując do konkursów i olimpiad językowych.

Szkoła od wielu lat prowadzi wymianę uczniowską ze szkołą partnerską Marienschule Bielefeld, także organizuje szkolną symulację obrad ONZ – BisqMUN.

Zajęcia i koła zainteresowań z historii przygotowują do udziału w olimpiadach: historycznej, Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego, mediewistycznej, wynalazczości.

Uczniowie tej klasy mają możliwość kontynuowania nauki na następujących kierunkach studiów: filologie, lingwistyka stosowana, prawo, psychologia, stosunki międzynarodowe, pedagogika, studia międzywydziałowe.

 

klasa ogólna

G  

Przedmioty rozszerzone: matematyka, j. angielski, oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, biologia

Pierwszy język obcy nowożytny: język angielski

Drugi język obcy nowożytny (od podstaw albo kontynuacja) do wyboru spośród: j. niemieckiego, j. rosyjskiego, j.francuskiego, j. hiszpańskiego

Przedmioty dodatkowe - propedeutyka filozofii, ochrona środowiska

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji 2017/2018: j. polski, matematyka, j. angielski oraz geografia lub biologia

Jest to klasa przeznaczona dla osób, które łączą w sobie zdolności ścisłe z zamiłowaniem do przedmiotów społecznych lub przyrodniczych.  Rozszerzony program z matematyki umożliwia wybór wielu kierunków studiów politechnicznych.

Dodatkowo wybierając jeden z niżej wymienionych przedmiotów rozszerzonych:

- geografię – możesz pogłębiać wiedzę w ramach Szkolnego Koła Geograficznego współpracującego z Polskim Towarzystwem Geograficznym oraz uczestniczyć     w wycieczkach przedmiotowych – także zagranicznych,

- historię - możesz realizować pasję w postaci licznych wycieczek przedmiotowych, objazdów naukowych, współpracy z instytucjami, takimi jak: Instytut Pamięci Narodowej, Fundacja Niepodległości czy liczne grupy rekonstrukcyjne,

- biologię – możesz uczestniczyć w zajęciach koła biologicznego i chemicznego oraz we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie.

Nauka języka angielskiego w zakresie rozszerzonym umożliwia studiowanie w tym języku w kraju i za granicą.

Dodatkowo nasi uczniowie z sukcesem biorą udział w licznych olimpiadach i konkursach przedmiotowych, jak: olimpiada o Diamentowy Indeks AGH, historyczna, geograficzna, Losy Żołnierza i Dzieje Oręża, Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

Wybierając klasę ogólną, otwierasz przed sobą szansę wyboru różnych dróg życiowych, co w praktyce umożliwia aplikowanie na różne kierunki studiów. Możesz studiować zarówno inżynierię na politechnice, jak i prawo czy filologię na uniwersytecie.

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.