KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ

W GIMNAZJUM IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI

ROK SZKOLNY 2017/2018

 

L.p.

Nazwa

kółka/ zajęć

pozalekcyjnych

Prowadzący

Termin zajęć

Numer sali

Dzień

Godzina

1.                

FIZYCZNE

E. Spodniewska

Czwartek

14:45-15:30

312

2.                

GEOGRAFICZNE

J. Kozysa

Wtorek

14:35-15:30

213

3.            

J. FRANCUSKIEGO

E. Karpińska

Wtorek

14:45-15:30

506

4.            

J. ANGIELSKIEGO

K. Szczęch

Wtorek

14:30-15:15

155

5.            

J. ANGIELSKIEGO

M. Pelczarska

Środa

14:45-15:30

 

6.            

J. HISZPAŃSKIEGO

J. Stachowska

Piątek

15:30-16:20

304

7.            

J. ROSYJSKIEGO

A. Marzec

Wtorek

14:45-15:30

022

8.            

MATEMATYCZNE

A. Ludwikowska

Wtorek

14:45-15:30

310

9.            

POLONISTYCZNE

s. A. Żerebiec

Poniedziałek

14:30-15:15

524

10.            

POLONISTYCZNE

G. Krzemińska

Poniedziałek

14:45-15:30

 

11

J.NIEMIECKIEGO

M.Orłowska

 środa  

14.45-15.30

504

12.

SKS SIATKÓWKA CHŁOPCY LICEUM I GIMNAZJUM

P.Budzyński 

poniedziałek 

 15.30-17:00 

NSG 

13.

J.ANGIELSKIEGO

B.Gruszczyńska

poniedziałek

7:15-8:00

155

14.

SKS KOSZYKÓWKA

E.Szuster

wtorek

14:45-16:15 

 

15.

CHEMICZNE

A.Gęca

poniedziałek

14:45-15:30

321

 16

SKS PIŁKA RĘCZNA

T.Popiołek

 wtorek

14:45-16:15 

 NSG

17.

HISTORYCZNE

P.Rosowski

czwartek

14:45-15:30

210

 

18.

 

J. WŁOSKIEGO

 

A. Jawor

poniedziałek

czwartek

15.35 - 16.20

 14.45 - 15.30

Grupy kontynuacyjne

210

036

 

19

 

J. WŁOSKIEGO

 

A. Jawor

czwartek

15.35 - 16.20

Grupa początkująca

036

20. J.CHIŃSKIEGO

B. Fijołek

 wtorek

14.45 - 16.20

312

 

Koło języka angielskiego
W trakcie zajęć powtarzamy oraz utrwalamy materiał gramatyczno-leksykalny, który realizowany jest w czasie obowiązkowych zajęć lekcyjnych oraz rozwiązujemy arkusze zadań konkursowych. Zajęcia poświęcone są również zagadnieniom kultury i historii Wielkiej Brytanii. Poznajemy przyczyny najważniejszych wydarzeń oraz jakie skutki wywarły na współczesną Anglię.

Prowadzący: p. Kamil Szczęch

 

Kółko z języka hiszpańskiego 

Głównym celem jest wspomaganie rozwoju kompetencji językowych ucznia według podstawy programowej poprzez słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie. Zajęcia mają na celu poszerzenie wiedzy dotyczącej języka hiszpańskiego, Hiszpanii i krajów hiszpańskojęzycznych, jak i przygotowanie do konkursów przedmiotowych.

Prowadzący: p. Joanna Stachowska

 

Koło polonistyczne
Zajęcia są propozycją dla uczniów, którzy chcą wzbogacać swoją wiedzę z historii literatury, nauki o języku. Nie zabraknie też spotkań poświęconych poprawnej polszczyźnie. W pierwszym semestrze zajęcia będą również dobrą okazją do przygotowania się do konkursu kuratoryjnego z języka polskiego.

Prowadzący: Grażyna Krzemińska

 

Koło języka francuskiego

Skierowane jest do uczniów, którzy chcą pogłębić znajomość języka francuskiego, aby przygotować się do udziału w konkursach i olimpiadzie języka francuskiego.

Prowadzący: p. Ewa Karpińska

 

Koło matematyczne
Zajęcia adresowane są dla wszystkich uczniów gimnazjum, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę a także przygotować się do konkursów matematycznych.

Prowadząca: Aneta Ludwikowska

 

Koło geograficzne

Celem koła jest poszerzanie wiadomości i umiejętności z geografii. Jest ono adresowane do uczniów wszystkich klas gimnazjalnych. Uczestnicy koła ćwiczą m.in umiejętność posługiwania się mapami w atlasach szkolnych oraz rozwiązywania nietypowych zadań geograficznych. Ponadto zdobywają tu dodatkową wiedzę z różnych zagadnień geograficznych -w szczególności z geografii regionalnej. Uczniowie na spotkaniach koła pracują różnymi metodami - między innymi - gry dydaktycznej i dyskusji. Aktywna praca ułatwia ich uczestnikom udział w konkursach geograficznych.

Prowadząca: p. Justyna Kozysa

 
Koło chemiczne
Koło chemiczne dla gimnazjum
Zajęcia koła chemicznego są adresowane do uczniów zainteresowanych poszerzaniem wiedzy chemicznej. Uczniowie realizują treści wykraczające poza podstawę programową gimnazjum. Uczą się rozwiązywać problemy, planować doświadczenia, wykonują złożone obliczenia chemiczne. W ramach koła realizowane są również zajęcia laboratoryjne.
Prowadzący: p. Anna Gęca

SKS SIATKÓWKA CHŁOPCY LICEUM I GIMNAZJUM

Na tych zajęciach młodzież rozwija i doskonali swoje umiejętności techniczne w ćwiczeniach i fragmentach gry, oraz taktyczne podczas gry właściwej. Docelowo młodzież przygotowywana jest do reprezentowania szkoły w międzyszkolnych rozgrywkach w ramach Licealjady i Gimnazjady Miasta Lublin.
Prowadzący: p. Paweł Budzyński

 

 

 

 

DO GÓRY

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.