Międzyszkolny konkurs geograficzny

dla uczniów klas gimnazjalnych
“Wędrujemy po mapie świata”

 

  1. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie klas gimnazjalnych.
  2. Konkurs ma zasięg wojewódzki.
  3. Cele konkursu:
   1. Motywowanie uczniów do efektywnego korzystania z map w procesie edukacyjnym.
   2. Pogłębianie wiedzy geograficznej dotyczącej treści nauczania z zakresu: Mapa – umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się mapą.
   3. Rozwijanie zdobytych na lekcjach geografii umiejętności praktycznego posługiwania się mapami znajdującymi się w atlasach szkolnych.
   4. Poszerzanie wiedzy dotyczącej znajomości mapy świata (zwłaszcza mapy fizycznej i politycznej).
  4. Konkurs odbędzie się 3 marca 2018 roku o godzinie 10:00 w gmachu XXI LO w Lublinie.
  5. Zakres treści programowych obejmuje:
   1. Wiadomości teoretyczne, dotyczące mapy np.: elementy mapy (skala, znaki umowne), podział map, metody przedstawiania zjawisk na mapach, wysokość względna i bezwzględna itp..
   2. Umiejętności praktyczne związane z mapą np.: przeliczanie skali, obliczanie powierzni, określanie współrzędnych geograficznych, obliczanie rozciągłości południkowej i równoleżnikowej, określanie wysokości bezwzględnej, obliczanie wysokości względnej itp..
   3. Odczytywanie z map informacji przedstawionych za pomocą różnych metod kartograficznych.
   4. Lokalizacja na mapach (również konturowych) najważniejszych obiektów geograficznych na świecie i w Polsce (niziny, wyżyny, góry, rzeki, jeziora, wyspy, morza, państwa itp.).
  6. Konkurs ma formę pisemną. Składa się z dwóch następujących po sobie części.
   Część pierwsza będzie składać się z zadań testowych zamkniętych: wielokrotnego wyboru i na dobieranie (przyporządkowanie) oraz zadań otwartych krótkiej odpowiedzi (odpowiedz pojedyncza i wyliczenie). Niektóre zadania będą oparte o znajdujące się w teście mapki konturowe.

           Część druga będzie składać się z zadań, których rozwiązanie będzie polegało między innymi na znalezieniu różnych
               obiektów geograficznych na    mapach, pochodzących z atlasów szkolnych.

    1. Czas na rozwiązanie wszystkich zadań w części pierwszej nie powinien przekroczyć
     30 minut, a w części drugiej 40 minut.
    2. Za prace z największą ilością punktów przewidziane są dyplomy i nagrody.
    3. Uczniowie, którzy zdobędą co najmniej 90% punktów możliwych do zdobycia uzyskują tytuł laureata.
    4. Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać wypełnioną elektronicznie kartę zgłoszenia na adres: wedrujemypomapie@gmail.com w terminie nie później niż do 25 lutego 2018 roku do godziny 20:00.
    5. Kartę zgłoszenia i regulamin oraz oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych można pobrać ze strony szkoły XXI LO w Lublinie-www.biskupiak.pl w zakładce: Życie szkoły->Konkursy->Konkurs "Wędrujemy po mapie świata" (pliki do pobrania).
    6. Fakt otrzymania od Państwa wypełnionej elektronicznie karty zgłoszenia za pośrednictwem poczty internetowej wedrujemypomapie@gmail.com zostanie potwierdzony zwrotną wiadomością.
    7. Zwracamy się z prośbą do wszystkich uczniów pragnących przystąpić do konkursu, by posiadali przy sobie legitymację szkolną oraz podpisane oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (druk oświadczenia znajduje się w plikach do pobrania)
    8. Ogłoszenie wyników konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2018 roku o godzinie 10:00. Szczegółowe informacje związane z organizacją tego dnia wraz z zaproszeniami dla wyróżnionych uczniów i ich nauczycieli prześlemy pocztą.
    9. Nauczyciele laureatów konkursu otrzymają specjalne podziękowania.

ORGANIZATORZY KONKURSU

 

                                                                                                                                                        Koordynator

                                                                                                                                                        mgr Justyna Kozysa

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   XXI Liceum Ogólnokształcące

im. św. Stanisława Kostki

ul. Ks. Michała Słowikowskiego 6, 20-124 Lublin

Czas pracy sekretariatu szkoły: 7.30 – 15.30 

www.biskupiak.pl

Koordynator konkursu

Justyna Kozysa

 

 e – mail: wedrujemypomapie@gmail.com

 

 

  

 

 

 

 

  

                                                                                 

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.