Międzyszkolny konkurs geograficzny

“Wędrujemy po mapie świata”

 

 1. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie trzecich klas gimnazjalnych i ósmych klas szkół podstawowych.
 2. Konkurs ma zasięg wojewódzki.
 3. Cele konkursu:
  1. Motywowanie uczniów do efektywnego korzystania z map w procesie edukacyjnym.
  2. Pogłębianie wiedzy geograficznej dotyczącej treści nauczania z zakresu: Mapa – umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się mapą.
  3. Rozwijanie zdobytych na lekcjach geografii umiejętności praktycznego posługiwania się mapami znajdującymi się w atlasach szkolnych.
  4. Poszerzanie wiedzy dotyczącej znajomości mapy świata (zwłaszcza mapy fizycznej i politycznej).
 4. Konkurs odbędzie się 9 marca 2019 roku o godzinie 10:00 w gmachu XXI LO
   w Lublinie
  .
 5. Zakres treści programowych obejmuje:
  1. Wiadomości teoretyczne, dotyczące mapy np.: elementy mapy (skala, znaki umowne), podział map, metody przedstawiania zjawisk na mapach, wysokość względna i bezwzględna itp..
  2. Umiejętności praktyczne związane z mapą np.: przeliczanie skali, obliczanie powierzchni, określanie współrzędnych geograficznych, obliczanie rozciągłości południkowej i równoleżnikowej, określanie wysokości bezwzględnej, obliczanie wysokości względnej itp..
  3. Odczytywanie z map informacji przedstawionych za pomocą różnych metod kartograficznych.
  4. Lokalizacja na mapach (również konturowych) najważniejszych obiektów geograficznych na świecie i w Polsce (niziny, wyżyny, góry, rzeki, jeziora, wyspy, morza, państwa itp.).
 6. Konkurs ma formę pisemną. Składa się z dwóch następujących po sobie części.
  Część pierwsza będzie składać się z zadań testowych zamkniętych: wielokrotnego wyboru i na dobieranie (przyporządkowanie) oraz zadań otwartych krótkiej odpowiedzi (odpowiedz pojedyncza i wyliczenie). Niektóre zadania będą oparte o znajdujące się w teście mapki konturowe.
  Część druga będzie składać się z zadań, których rozwiązanie będzie polegało między innymi na znalezieniu różnych obiektów geograficznych na mapach, pochodzących z atlasów szkolnych.
 7. Czas na rozwiązanie wszystkich zadań w części pierwszej nie powinien przekroczyć 30 minut, a w części drugiej 40 minut.
 8. Za prace z największą ilością punktów przewidziane są dyplomy i nagrody.
 9. Uczniowie, którzy zdobędą co najmniej 90% punktów możliwych do zdobycia uzyskują tytuł laureata.
 10. Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać wypełnioną elektronicznie kartę zgłoszenia na adres: wedrujemypomapie@gmail.com w terminie  nie później niż do    3 marca 2019 roku do godziny 20:00.
 11. Kartę zgłoszenia i regulamin oraz oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych można pobrać ze strony szkoły XXI LO w Lublinie – www.biskupiak.pl w zakładce: Życie szkoły; Konkursy > Konkurs „Wędrujemy po mapie świata” (pliki do pobrania).
 12. Fakt otrzymania od Państwa wypełnionej elektronicznie karty zgłoszenia za pośrednictwem poczty internetowej wedrujemypomapie@gmail.com zostanie potwierdzony zwrotną wiadomością.
 13. Zwracamy się z prośbą do wszystkich uczniów pragnących przystąpić do konkursu, by posiadali przy sobie legitymację szkolną oraz podpisane oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.
 14. Ogłoszenie wyników konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się w dniu 17 maja 2019 roku o godzinie 10:00.
  Szczegółowe informacje związane z organizacją tego dnia wraz z zaproszeniami dla wyróżnionych uczniów i ich nauczycieli prześlemy pocztą.

             Nauczyciele laureatów konkursu otrzymają specjalne podziękowania.

ORGANIZATORZY KONKURSU

 

                                                                                                                                                        Koordynator

                                                                                                                                                        mgr Justyna Kozysa

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   XXI Liceum Ogólnokształcące

im. św. Stanisława Kostki

ul. Ks. Michała Słowikowskiego 6, 20-124 Lublin

Czas pracy sekretariatu szkoły: 7.30 – 15.30 

www.biskupiak.pl

Koordynator konkursu

Justyna Kozysa

 

 e – mail: wedrujemypomapie@gmail.com

 

 

  

 

 

 

 

  

                                                                                 

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.