Uwaga!

Nasze Gimnazjum nie uczestniczy w systemie rekrutacji elektronicznej do klas pierwszych na rok szkolny 2015/2016 obejmującej publiczne gimnazja prowadzone przez Miasto Lublin, stąd jego oferta nie jest uwzględniana w tym systemie. Rodziców kandydatów prosimy o zapoznanie się z zasadami i terminami rekrutacji do naszej szkoły oraz kontakt z sekretariatem.

 

Od 1 kwietnia do 31 maja 2016 r. należy złożyć w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00-15.00:

 • podanie o przyjęcie do szkoły,
 • wypełniony wniosek z informacjami dotyczącymi kandydata,
 • świadectwo ukończenia klasy V,
 • odpis skrócony aktu urodzenia kandydata (do wglądu),
 • orzeczenie lub opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej (o ile kandydat takie orzeczenie lub opinię posiada),
 • dwie fotografie (z nazwiskiem na odwrocie; format 30x42 mm),
 • zaświadczenie potwierdzające znajomość nauki języka obcego, jeśli nie jest to odnotowane na świadectwie szkolnym.

 

Po zakończeniu roku szkolnego - od 24 czerwca do 28 czerwca 2016 r. do godziny 15.00:

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 • zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu kończącego szkołę podstawową,
 • laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych i tematycznych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty – zaświadczenie laureata i finalisty.

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia nastąpi 1 lipca 2016r. o godzinie 10.00

 

W celu potwierdzenia przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia woli podjęcia nauki w naszym Gimnazjum należy dostarczyć do szkoły oryginały świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o wynikach sprawdzianu oraz innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia ucznia  podanych powyżej, a także kartę zdrowia w nieprzekraczalnym terminie

od 1 lipca 2016 r.  do 4 lipca 2016 r. do godziny 15.00

 

 

 

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki nastąpi 5 lipca 2016 r. o godz. 10.00

 

 

.

Dnia 5 lipca 2016 r. dla nowo przyjętych uczniów odbędzie się w szkole test diagnozujący poziom znajomości języków obcych nowożytnych nauczanych w szkole podstawowej w celu dokonania podziału na grupy zaawansowania:

 • z języka angielskiego dla wszystkich uczniów - o godzinie 14.00;
 • z języka niemieckiego (ewentualnie hiszpańskiego, francuskiego lub rosyjskiego) dla uczniów uczących się tego języka - o godzinie 16.00.

Tego samego dnia, tj. 5 lipca 2016 r. o godz. 16.00 odbędzie się spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów przyjętych do naszej szkoły oraz złożenie zamówienia na strój szkolny.

 

 

Obecność uczniów oraz rodziców jest obowiązkowa!

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.