TERMINARZ REKRUTACJI DO XXI LO

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym:

od 15 maja do 14 czerwca 2017 r. – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły oraz Karty informacyjnej kandydata (!)

od 23 czerwca do 27 czerwca 2017 r. – dostarczenie kopii świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (dotyczy kandydatów, którzy nie podlegają rekrutacji elektronicznej oraz kandydatów, którzy rekrutują się samodzielnie)

30 czerwca 2017 r. godz. 10.00 – publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

od 30 czerwca od godz. 10.00 do 6 lipca 2017 r. do godz. 15.00 – dostarczenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Tylko złożenie tych dokumentów potwierdza wolę podjęcia nauki w XXI LO.

7 lipca 2017 r. godz. 10.00 – publikacja list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

    Zarządzenie Lubelskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego do szkół publicznych oraz pełny harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym, w tym w postępowaniu odwoławczym można znaleźć na stronie www.kuratorium.lublin.pl

Link do harmonogramu:

https://www.kuratorium.lublin.pl/pliki/akt/id_8378/zal/zalacznik%20nr%201.pdf

 

Link do zarządzenia:

 https://www.kuratorium.lublin.pl/pliki/akt/id_8378/zal/Zarzadzenie.pdf

 

    Informacje o sposobie przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym można znaleźć w Dz.U.2017 poz. 210 (Rozporządzenie MEN w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 - 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego ... ).

1 lipca 2016 r. godz. 10.00

Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

*      

1 lipca 2016 r. od godz. 10.00 – 26 lipca 2016 r. do godz. 15.00

Potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

 

Prosimy wszystkich kandydatów zainteresowanych przyjęciem do XXI LO o dostarczenie
oryginałów dokumentów w możliwie najszybszym czasie.


Proponujemy zrobić to do dnia 12 lipca do godziny 15.00

*

27 lipca 2016 r. godz. 10.00

Publikacja list przyjętych do XXI LO

*

Od 27 lipca 2016 r.

Przeprowadzenie ewentualnej rekrutacji uzupełniającej.

*

 

Czas pracy Komisji:

1-12 lipca 2016 r. 9.00 – 15.00

 

13 lipca – 25 lipca: 10.00 – 13.00

 

26 lipca: 10.00 – 15.00

 

 

27 lipca – 29 lipca: 10.00 – 13.00

 

Uwaga!

W dniach 13 lipca – 26 lipca w sprawach rekrutacji prosimy zgłaszać się do sekretariatu szkoły.

 

W dniu 27 lipca o godz. 10.00 Komisja Rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Listy zostaną wywieszone na terenie szkoły (parter).

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.