XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki

Komunikat dla uczniów klas maturalnych.

3 lutego 2021 r.

Prosimy wszystkich uczniów klas trzecich o zgłoszenie się do sekretariatu szkoły w celu podpisania i odbioru Potwierdzenia zgodności danych przekazanych do OKE (dotyczy egzaminu maturalnego 2021).
Prosimy zgłaszać się w godzinach 8.00-13.30 od dnia 2 lutego (wtorek) do 5 lutego (piątek) albo w dniu 9 lutego 2021 r.
Powyższa informacja dotyczy również Absolwentów, którzy w roku 2021 zamierzają ponownie przystąpić do egzaminu maturalnego z wybranych przedmiotów.