XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki

3D na Uniwersytecie Medycznym

25 kwietnia 2022 r.
3D na Uniwersytecie Medycznym

W piątek 22 kwietnia klasa 3d o profilu biologiczno-chemiczno-matematycznym pod opieką nauczyciela biologii Marzeny Turek uczestniczyła w zajęciach na Uniwersytecie Medycznym.

Pracownicy naukowi (dr n. o zdr. Aneta Kościołek i dr n. med. Iwona Adamska- Kuźmicka) oraz studentki koła naukowego Katedry Rozwoju Pielęgniarstwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu przygotowali dla naszych uczniów wykład z dietetyki połączony z quizem o zdrowym odżywianiu oraz wykład i ćwiczenia dotyczące opieki na seniorem ,,Symulacja odczuć osób starszych”.

Uczniowie z dużym zainteresowaniem uczestniczyli w zajęciach z symulatorami. Mieli też możliwość zapoznania się z wyposażeniem sal ćwiczeniowych min. z zestawem do nauki pobierania krwi czy wykonywania zastrzyków. Dużym zainteresowaniem cieszyły się fantomy niemowlaków.