XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki

Helpsterzy

Program Wsparcia Rówieśniczego opiera się na założeniu, że w wieku dojrzewania rówieśnicy wywierają na siebie nawzajem silny wpływ, a pozytywne relacje rówieśnicze mogą zostać wykorzystane w organizowaniu konstruktywnych działań pomocowych na terenie szkoły.

Program funkcjonuje w szkole od kilku lat i polega na organizowaniu grupy szkolnych pomocników, którzy pomagają rówieśnikom w różnych obszarach ich funkcjonowania. Pod koniec każdego roku szkolnego prowadzona jest rekrutacja do nowej grupy, na którą składa się ok. 20 osób spośród uczniów klas II i III.

Rekrutacja odbywa się w taki sposób, że zgłaszają się uczniowie, którzy deklarują swoją chęć do aktywnego zaangażowania się w działania grupy. Mogą też być zgłaszani przez uczniów ze swoich klas, jako osoby godne zaufania, do których zwróciliby się z prośbą o po pomoc. Ponadto uczniowie, którzy są chętni by pomagać innym w nauce zgłaszają swoją kandydaturę i przedmiot, z którego mogliby pomagać. Grupa wybranych i chętnych do współpracy uczniów wyjeżdża na początku kolejnego roku szkolnego na 3-dniowe szkolenie, podczas którego uczy się, jak pomagać i planuje działania do realizacji. W trakcie roku szkolnego spotykają się ze swoimi opiekunami podczas grupowych spotkań organizacyjnych, a także korzystają z konsultacji indywidualnych.

Uczniowie przeprowadzają kampanię informacyjną na temat swojego udziału w życiu szkoły, a także realizują swoje projekty:

  • Rówieśnicza pomoc w nauce – uczniowie klas starszych pomagają młodszym kolegom w zrozumieniu materiału szkolnego w systemie: jeden uczeń wspierający pomaga uczniowi potrzebującemu w nauce jednego przedmiotu, przez jedną godzinę w tygodniu w ciągu całego roku szkolnego
  • Prowadzenie godzin wychowawczych na temat konstruktywnego rozwiązywania konfliktów – przeszkolona młodzież propaguje wśród swoich rówieśników alternatywne metody rozwiązywania konfliktów.
  • Dni Psychologiczno – Profilaktyczne – uczniowie zapraszają specjalistów różnych dziedzin, aby zapoznać młodzież szkolną z różnymi aspektami funkcjonowania ludzi (np. odpowiedzialność prawna i bezpieczeństwo w Internecie, psychologiczne aspekty transplantologii, praca psychologa z dziećmi nieuleczalnie chorymi i ich rodzinami), a także prowadzą warsztaty psychoedukacyjne dla pozostałych uczniów naszej szkoły (np. rozwijanie kreatywności, żonglowanie jako sposób na koncentrację uwagi , animacja czasu wolnego)
  • Kącik Helpstera – przeszkolona młodzież (kilku uczniów) dyżuruje wg ustalonego grafiku. Można tu przyjść, porozmawiać, podzielić się swoimi problemami i radościami. Uczniowie nie udzielają specjalistycznych porad, bardziej chodzi o zwykłą koleżeńską rozmowę. Jeśli pojawiają się większe problemy z pomocą przychodzą szkolni pedagodzy i psycholog.

Mini – projekty przeprowadzone na terenie szkoły:

  • Akcja Bożonarodzeniowa podczas której uczniowie odwiedzili każdą klasę w szkole, prezentując się i obdarowując każdego nauczyciela i ucznia karnecikiem ze złotą myślą;
  •  Dzień Życzliwości podczas którego uczniowie obdarowywali chętne osoby w szkole uściskami wymieniając pozytywne myśli;

 

HELPSTERZY na Facebooku