XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki

Dziennik

 

Wejście do dziennika UONET+ wymaga podania adresu e-mail zgłoszonego podczas rekrutacji do szkoły.

Osoby, które nie podały tego adresu na etapie rekrutacji lub chcą go zmienić powinny zgłosić się osobiście do sekretariatu szkoły lub do wychowawcy klasy.