XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki

Stołówka

Sprzedaż posiłków:
8:00 – 10:00
Opłaty za posiłki dokonuje się gotówkowo bezpośrednio w biurze stołówki u intendenta szkoły

Cena posiłków:
 Obiad w abonamencie – 8,50 zł
 Obiad pojedynczy – 9,00 zł
 Zupa – 3,50 zł

W razie braku obiadu na dany dzień istnieje możliwość wykupienia zupy.

Obiad wydawany jest w godz.: 13:25 – 14:45

Posiłki wydawane są na podstawie BLOCZKÓW ABONAMENTOWYCH. Osobom, które zgubiły lub zapomniały abonamentów, nie wydaje się ich duplikatów, mogą otrzymać obiad, w miarę możliwości, pod koniec drugiej przerwy obiadowej.

Zgłaszanie wyprowiantowań:
Osobiście, telefonicznie (81 747-87-41) lub e-mail:intendent@biskupiak.pl u intendenta, przynajmniej jeden dzień wcześniej lub danego dnia w godz.: 8:00 – 9:00