XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki

Oferta

Internat jest integralną częścią szkoły, zajmuje IV piętro budynku, obejmuje również stołówkę zlokalizowaną na parterze. Przeznaczony jest dla uczniów XXI LO spoza Lublina mających z różnych względów trudności z codziennym dojeżdżaniem do szkoły. Internat czynny jest od niedzieli (godz 17.00) do piątku (godz 17.00). Na weekend wychowankowie wyjeżdżają do domów rodzinnych. Internat z uwagi na całodobową opiekę oferuje, poza możliwością zakwaterowania i wyżywienia, warunki do nauki oraz rozwoju zainteresowań i zdolności, a także różne, dostosowane do potrzeb i zainteresowań młodzieży, formy spędzania wolnego czasu.

 

BAZA LOKALOWA

Internat liczy 25 pokoi, łącznie 66 miejsc z przeznaczeniem dla dziewcząt i chłopców.

Dysponujemy  dwoma większymi  pokojami  4osobowymi i jednym 5osobowym, pozostałe pokoje są 2 i 3osobowe

Młodzież ma do dyspozycji salę ze stanowiskami komputerowymi i telewizorem oraz trzy sale  cichej nauki. Internat wyposażony jest w lampki nocne, czajniki elektryczne, żelazka, sieć Wi-Fi.  Ponadto korzystamy ze szkolnej bazy sportowej (sale gimnastyczne, siłownia, kompleks boisk) oraz z auli szkolnej, w której odbywa się większość uroczystości internackich, a także projekcje filmów.

WYŻYWIENIE

Młodzież, zakwaterowana w Internacie, ma zapewnione 4 posiłki  dziennie (I i II śniadanie, obiad i kolację).  Śniadania i kolacje podawane są w formie stołu szwedzkiego.

 

WYCHOWANIE W INTERNACIE

Internat XXI LO jest integralną częścią Zespołu Szkół im. Św. Stanisława Kostki w Lublinie. Naszym celem jest stworzenie jak najlepszych warunków do pełnego rozwoju wychowanków. W tym zakresie wzorujemy się na systemie prewencyjnym św. Jana Bosko i zasadach panujących w tworzonych przez niego oratoriach. Chcemy, aby wychowankowie w naszym internacie:

– doświadczyli środowiska radości i optymizmu, szczerości i życzliwości oraz atmosfery przyjaźni i rodzinności,

– mogli doświadczać zrozumienia dla swoich trudności i wsparcia z poszanowaniem ich godności osobistej,

– wzrastali w dojrzałości chrześcijańskiej i społecznej poprzez podejmowane działania wychowawcze, atmosferę bezpieczeństwa, zaufanie i przyjaźń,

– mieli konstruktywne wzorce zachowań, uczyli się klarownych zasad,

– mieli zaufanie do wychowawców,

– uczyli się dokonywania wyborów i ponoszenia konsekwencji.

System prewencyjny św. Jana Bosko koncentruje się na osobie wychowanka, jego dobru i opiera się na trzech filarach – rozumie, religii, miłości wychowawczej. Te elementy wzajemnie się przenikają w naszej pracy z młodzieżą. Wszyscy mieszkańcy internatu, ich rodzice, wychowawcy oraz kapelan tworzą wspólnotę wychowawczą, w której istotne są osobowe relacje pomiędzy wszystkimi jej członkami. 

Budowaniu tej wspólnoty sprzyjają działania wychowawcze podejmowane w ciągu roku poprzez:

– odniesienie do wartości chrześcijańskich w życiu codziennym, 

– codzienną wspólną modlitwę (Apel Jasnogórski, Adoracja Najświętszego Sakramentu)

– uczestnictwo w szkolnych Mszach Świętych,

– troska o przyjazną atmosferę w relacjach między wychowawcami, wychowankami i rodzicami,

– wspólne obchodzenie świąt (spotkania wielkanocne i bożonarodzeniowe),

– organizację życia społecznego (wolontariat, samorząd, samopomoc koleżeńska w nauce),

– uczenie szacunku dla dobra wspólnego, dziedzictwa kultury i narodowej tradycji (uczestniczenie w życiu kulturalnym miasta – kino, teatr, muzea),

– aktywne spędzanie czasu wolnego (piesze rajdy, wycieczki, wyjścia na salę gimnastyczną, siłownię).