XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki

Wprowadzenie

XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki jest katolicką szkołą publiczną prowadzoną przez Archidiecezję Lubelską, popularnie nazywaną Biskupiakiem. Jej siedzibą jest budynek znajdujący się na Wzgórzu Czwartkowym w Lublinie, gdzie odnajdywano najstarsze ślady osadnictwa na tym terenie i w sąsiedztwie parafii św. Mikołaja będącej najstarszym miejscem kultu, sięgającym swoją tradycją do początków chrześcijaństwa w Polsce.

Po wznowieniu działalności w 1993 r.  szkoła funkcjonowała najpierw jako XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki. W roku 2000 utworzono także Gimnazjum, które działało do 2019 r. W tym czasie Biskupiak przeszedł znaczącą drogę powrotu do czołówki szkół Lublina i województwa lubelskiego. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu dyrekcji, grona nauczycieli, pracowników, a także uczniów, rodziców, absolwentów i wielu przyjaciół szkoły. Uczniowie szkoły osiągają bardzo dobre wyniki na egzaminach, a także w olimpiadach i konkursach. Istotnym wymiarem jest też troska o stronę formacyjną i duchową, która w znaczący sposób kształtuje charakter szkoły i jej wewnętrzny klimat.