XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki

Samorząd

SAMORZĄD LICEUM

Filip Uliasz 2B – przewodniczący

Marta Górka 2F – wiceprzewodnicząca

Wiktoria Rabińska 2F – skarbnik

OPIEKUNOWIE

p. Anna Mizeracka

p. Magdalena Malec

p. Tomasz Kurzepa