XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki

Oddziały

W roku szkolnym 2024/2025 w szkole tworzonych jest 5 oddziałów klas pierwszych dla absolwentów szkoły podstawowej:

1)      klasa A

klasa biologiczno-chemiczna

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia

Pierwszy język obcy nowożytny: język angielski

Drugi język obcy nowożytny: j. hiszpański, j. rosyjski

Przedmioty dodatkowe: podstawy filozofii, podstawy j. łacińskiego lub Medical English

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji 2024/2025: j. polski, matematyka, biologia albo chemia, j. obcy


2)      klasa B

klasa matematyczno-geograficzna

Przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, j. angielski

Drugi język obcy nowożytny: j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski

Przedmioty dodatkowe: podstawy filozofii

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji 2024/2025: j. polski, matematyka, geografia, j. angielski


3)      klasa C

klasa humanistyczna

grupa C1 

Przedmioty rozszerzone: j. polski, historia, j. angielski

Drugi język obcy nowożytny:  j. niemiecki, j. francuski, 

Przedmioty dodatkowe: podstawy filozofii, podstawy j. łacińskiego

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji 2024/2025: j. polski, matematyka, historia, j. angielski

grupa C2

Przedmioty rozszerzone: j. polski, historia, wiedza o społeczeństwie

Drugi język obcy nowożytny:  j. niemiecki, j. francuski, 

Przedmioty dodatkowe: podstawy filozofii, podstawy j. łacińskiego

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji 2024/2025: j. polski, matematyka, historia, j. obcy

4)      klasa D

klasa biologiczno-chemiczna

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia

Pierwszy język obcy nowożytny: język angielski

Drugi język obcy nowożytny: j. hiszpański, j. niemiecki

Przedmioty dodatkowe: podstawy filozofii, podstawy j. łacińskiego lub Medical English

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji 2024/2025: j. polski, matematyka, biologia albo chemia, j. obcy


5)      klasa E

klasa matematyczno-informatyczna

grupa E1 

Przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka, j. angielski

Drugi język obcy nowożytny: j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski,

Przedmiot dodatkowy: robotyka, podstawy filozofii

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji 2024/2025: j. polski, matematyka, fizyka, j. angielski

grupa E2

Przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka, fizyka

Pierwszy język obcy nowożytny: język angielski

Drugi język obcy nowożytny: j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski

Przedmioty dodatkowe: grafika komputerowa, podstawy filozofii

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji 2024/2025: j. polski, matematyka, fizyka, j. obcy


Pozostałe informacje o rekrutacji powyżej w zakładce: Dla kandydata