XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki

Oddziały

W roku szkolnym 2023/2024 w szkole tworzonych jest 7 oddziałów klas pierwszych dla absolwentów szkoły podstawowej:

1)      klasa A

klasa biologiczno-chemiczna

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia

Pierwszy język obcy nowożytny: język angielski

Drugi język obcy nowożytny: j. hiszpański, j. niemiecki, j. francuski, j. rosyjski

Przedmioty dodatkowe: podstawy filozofii, podstawy j. łacińskiego, Medical English

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji 2023/2024: j. polski, matematyka, biologia albo chemia, j. obcy


2)      klasa B

grupa B1 – matematyczno-fizyczna

Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, j. angielski

Drugi język obcy nowożytny: j. hiszpański, j. niemiecki, j. francuski, j. rosyjski

Przedmioty dodatkowe: podstawy filozofii

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji 2023/2024: j. polski, matematyka, fizyka, j. angielski

grupa B2 – matematyczno-fizyczna

Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka

Pierwszy język obcy nowożytny: język angielski

Drugi język obcy nowożytny: j. hiszpański, j. niemiecki, j. francuski, j. rosyjski

Przedmioty dodatkowe: podstawy filozofii

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji 2023/2024: j. polski, matematyka, fizyka, j. obcy

3)      klasa C

klasa humanistyczna

Przedmioty rozszerzone: j. polski, historia, j. angielski

Drugi język obcy nowożytny: j. hiszpański, j. niemiecki, j. francuski, j. rosyjski

Przedmioty dodatkowe: podstawy filozofii, podstawy j. łacińskiego

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji 2023/2024: j. polski, matematyka, historia, j. angielski

4)      klasa D

klasa biologiczno-chemiczna

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, matematyka

Pierwszy język obcy nowożytny: język angielski

Drugi język obcy nowożytny: j. hiszpański, j. niemiecki, j. francuski, j. rosyjski

Przedmiot dodatkowy: podstawy filozofii

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji 2023/2024: j. polski, matematyka, biologia albo chemia, j. obcy

5)      klasa E

grupa E1 – klasa matematyczno-informatyczna

Przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka, j. angielski

Drugi język obcy nowożytny: j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski, j. francuski

Przedmiot dodatkowy: robotyka, podstawy filozofii

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji 2023/2024: j. polski, matematyka, fizyka, j. angielski

grupa E2 – klasa matematyczno-informatyczna

Przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka, fizyka

Pierwszy język obcy nowożytny: język angielski

Drugi język obcy nowożytny: j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski, j. francuski

Przedmioty dodatkowe: grafika komputerowa, podstawy filozofii

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji 2023/2024: j. polski, matematyka, fizyka, j. obcy

6)      klasa F

grupa F1 – klasa ogólna

Przedmioty rozszerzone: j. polski, j. angielski, biologia

Pierwszy język obcy nowożytny: język angielski

Drugi język obcy nowożytny: j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski, j. francuski

Przedmiot dodatkowy: podstawy filozofii

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji 2023/2024: j. polski, matematyka,  j. angielski, wos lub biologia

grupa F2 – klasa ogólna

Przedmioty rozszerzone: j. polski, j. angielski, wos

Pierwszy język obcy nowożytny: język angielski

Drugi język obcy nowożytny: j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski, j. francuski

Przedmiot dodatkowy: podstawy filozofii

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji 2023/2024: j. polski, matematyka, j. angielski, wos lub biologia

7)      klasa G

klasa matematyczno-geograficzna

Przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, j. angielski

Pierwszy język obcy nowożytny: język angielski

Drugi język obcy nowożytny: j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski, j. francuski

Przedmiot dodatkowy: podstawy filozofii

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji 2023/2024: j. polski, matematyka, geografia, j. angielski


Pozostałe informacje o rekrutacji powyżej w zakładce: Dla kandydata