XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki

Oddziały

W roku szkolnym 2020/2021 w szkole tworzonych jest 6 oddziałów klas pierwszych dla absolwentów szkoły podstawowej:

1)      klasa A

klasa biologiczno-chemiczna

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia

Pierwszy język obcy nowożytny: język angielski

Drugi język obcy nowożytny: j. hiszpański, j. niemiecki, j. francuski, j. rosyjski

Przedmioty dodatkowe: podstawy filozofii, podstawy j. łacińskiego, Medical English

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji 2020/2021: j. polski, matematyka, biologia, j. obcy

 

2)      klasa B

klasa matematyczno-fizyczna

Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka

Pierwszy język obcy nowożytny: język angielski

Drugi język obcy nowożytny: j. hiszpański, j. niemiecki, j. francuski, j. rosyjski

Przedmioty dodatkowe: podstawy filozofii, robotyka

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji 2020/2021: j. polski, matematyka, fizyka, j. obcy

 

3)      klasa C

klasa humanistyczna

Przedmioty rozszerzone: j. polski, historia, j. angielski

Pierwszy język obcy nowożytny: język angielski

Drugi język obcy nowożytny: j. hiszpański, j. niemiecki, j. francuski, j. rosyjski

Przedmioty dodatkowe: podstawy filozofii, podstawy j. łacińskiego

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji 2020/2021: j. polski, matematyka, historia, j. angielski

 

4)      klasa D

klasa biologiczno-chemiczna

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, matematyka

Pierwszy język obcy nowożytny: język angielski

Drugi język obcy nowożytny: j. hiszpański, j. niemiecki, j. francuski, j. rosyjski

Przedmiot dodatkowy: podstawy filozofii

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji 2020/2021: j. polski, matematyka, biologia, j. obcy

 

5)      klasa E

klasa politechniczna – grupa E1

Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, j. angielski

Pierwszy język obcy nowożytny: język angielski

Drugi język obcy nowożytny: j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski, j. włoski

Przedmiot dodatkowy: podstawy filozofii

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji 2020/2021: j. polski, matematyka, fizyka, j. angielski

 

klasa politechniczna – grupa E2

Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka

Pierwszy język obcy nowożytny: język angielski

Drugi język obcy nowożytny: j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski, j. włoski

Przedmioty dodatkowe: podstawy filozofii, grafika komputerowa

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji 2020/2021: j. polski, matematyka, fizyka, j. obcy

 

6)      klasa F

klasa ogólna

Przedmioty rozszerzone: j. angielski, wos, geografia

Pierwszy język obcy nowożytny: język angielski

Drugi język obcy nowożytny: j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski, j. włoski

Przedmiot dodatkowy: podstawy filozofii

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji 2020/2021: j. polski, matematyka, geografia, j. angielski

 

Pozostałe informacje o rekrutacji powyżej w zakładce: Dla kandydata