XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki

Oddziały

W roku szkolnym 2021/2022 w szkole tworzonych jest 6 oddziałów klas pierwszych dla absolwentów szkoły podstawowej:

1)      klasa A

klasa biologiczno-chemiczna

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia

Pierwszy język obcy nowożytny: język angielski

Drugi język obcy nowożytny: j. hiszpański, j. niemiecki, j. francuski, j. rosyjski

Przedmioty dodatkowe: podstawy filozofii, podstawy j. łacińskiego, Medical English

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji 2021/2022: j. polski, matematyka, biologia albo chemia, j. obcy

Plan nauczania: link – klasa A

 

2)      klasa B

grupa B1 – matematyczno-fizyczna z j. angielskim

Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, j. angielski

Drugi język obcy nowożytny: j. hiszpański, j. niemiecki, j. francuski, j. rosyjski

Przedmioty dodatkowe: podstawy filozofii

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji 2021/2022: j. polski, matematyka, fizyka, j. angielski

Plan nauczania: link- klasa B1

grupa B2 – matematyczno-fizyczna z informatyką

Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka

Pierwszy język obcy nowożytny: język angielski

Drugi język obcy nowożytny: j. hiszpański, j. niemiecki, j. francuski, j. rosyjski

Przedmioty dodatkowe: podstawy filozofii

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji 2021/2022: j. polski, matematyka, fizyka, j. obcy

Plan nauczania: link – klasa B2

 

3)      klasa C

klasa humanistyczna z j. angielskim

Przedmioty rozszerzone: j. polski, historia, j. angielski

Drugi język obcy nowożytny: j. hiszpański, j. niemiecki, j. francuski, j. rosyjski

Przedmioty dodatkowe: podstawy filozofii, podstawy j. łacińskiego

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji 2021/2022: j. polski, matematyka, historia, j. angielski

Plan nauczania: link-klasa C

 

4)      klasa D

klasa biologiczno-chemiczna z matematyką

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, matematyka

Pierwszy język obcy nowożytny: język angielski

Drugi język obcy nowożytny: j. hiszpański, j. niemiecki, j. francuski, j. rosyjski

Przedmiot dodatkowy: podstawy filozofii

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji 2021/2022: j. polski, matematyka, biologia albo chemia, j. obcy

Plan nauczania: link – klasa D

 

5)      klasa E

grupa E1 – klasa politechniczna z j. angielskim

Przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka, j. angielski

Drugi język obcy nowożytny: j. hiszpański, j. niemiecki, j. francuski, j. włoski

Przedmiot dodatkowy: robotyka, podstawy filozofii

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji 2021/2022: j. polski, matematyka, fizyka, j. angielski

Plan nauczania: link- klasa E1

 

grupa E2 – klasa politechniczna z fizyką

Przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka, fizyka

Pierwszy język obcy nowożytny: język angielski

Drugi język obcy nowożytny: j. hiszpański, j. niemiecki, j. francuski, j. włoski

Przedmioty dodatkowe: grafika komputerowa, podstawy filozofii

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji 2021/2022: j. polski, matematyka, fizyka, j. obcy

Plan nauczania: link- klasa E2

 

6)      klasa F

klasa ogólna z j. angielskim

Przedmioty rozszerzone: j. angielski, wos, geografia

Pierwszy język obcy nowożytny: język angielski

Drugi język obcy nowożytny: j. hiszpański, j. niemiecki, j. francuski, j. włoski

Przedmiot dodatkowy: podstawy filozofii

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji 2021/2022: j. polski, matematyka, geografia, j. angielski

Plan nauczania: link- klasa F

 

Pozostałe informacje o rekrutacji powyżej w zakładce: Dla kandydata