XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki

EWD

Czym jest EWD?

http://ewd.edu.pl/wskazniki/matura/wykres-szkoly/?id=22985

Instytut Badań Edukacyjnych opublikował wskaźniki maturalne EWD za lata 2016-2018. EWD pozwala określić wkład szkoły w wyniki nauczania. Należy pamiętać, że wyniki nauczania w np. w liceum zależą od wielu czynników niezależnych od samej szkoły, w której uczył się absolwent, ale w dużej mierze od wcześniejszych etapów edukacyjnych (gimnazjum). Porównanie potencjału uczniów po zakończeniu III etapu edukacyjnego (początek nauki w liceum) z wynikami egzaminu maturalnego pozwala określić m. in. czy szkoła ponadgimnazjalna w pełni wykorzystała potencjał uczniów.