XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki

Zebrania

  • 14 września 2022 – Zebranie z rodzicami uczniów klas pierwszych – godz.17.00
  • 24 listopada 2022 – Zebranie z rodzicami i konsultacje – godz. 17.00
  • 13 stycznia 2022 – Śródroczne zebranie z rodzicami – godz. 17.00
  • 19 kwietnia 2022 – Zebranie z rodzicami i konsultacje – godz. 17.00