XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki

Zebrania

  • 26 listopada 2021 r.  godz. 17:00- Zebranie z rodzicami i konsultacje
  • 14 stycznia 2022 r.  godz. 17:00- Śródroczne zebranie z rodzicami
  • 21 kwietnia 2022 r.  godz. 17:00- Zebranie z rodzicami i konsultacje