XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki

Zebrania

  • 15 września 2020 r. – Zebranie z rodzicami klas pierwszych – godz. 17.00
  • 20 listopada 2020 r. – Zebranie z rodzicami i konsultacje
  • 16 kwietnia 2020 r. – Zebranie z rodzicami i konsultacje