XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki

Zebrania

19 września 2023 – Zebranie z rodzicami klas pierwszych – godz. 17.00

21 września 2023 – Spotkanie z rodzicami klas maturalnych – godz. 17.00

28 listopada 2023 – Zebranie z rodzicami i konsultacje – godz. 17.00

26 stycznia 2024 – Śródroczne zebranie z rodzicami – godz. 17.00

16 kwietnia 2024 – Zebranie z rodzicami i konsultacje – godz. 17.00