XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki

Zebrania

  • 13 września – Zebranie z rodzicami klas pierwszych – godz. 17.00
  • 24 września – Zebranie z rodzicami klas maturalnych – godz. 17.00 (aula)
  • 22 listopada – Zebranie z rodzicami oraz konsultacje.
  • 10 stycznia – Śródroczne zebranie z rodzicami.
  • 3 kwietnia – Zebranie z rodzicami oraz konsultacje.