XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki

Akcja pomocy podopiecznym Ośrodka Wsparcia dla Osób Bezdomnych Bractwa Miłosierdzia im. św. Brata Alberta

26 października 2021 r.
Akcja pomocy podopiecznym Ośrodka Wsparcia dla Osób Bezdomnych Bractwa Miłosierdzia im. św. Brata Alberta

Serdecznie dziękujemy uczniom wszystkich klas, wychowawcom i nauczycielom, którzy włączyli się w zbiórkę darów rzeczowych (środków higieny oraz żywności) dla podopiecznych Ośrodka Wsparcia dla Osób Bezdomnych Bractwa Miłosierdzia im. św. Brata Alberta przy ul. Dolnej Panny Marii w Lublinie.

Dzięki wsparciu naszej społeczności szkolnej udało się zgromadzić wiele produktów, które pozwolą zabezpieczyć podstawowe potrzeby życiowe mieszkańcom ośrodka w trudnym okresie jesienno-zimowym. Koordynacją akcji zajmował się Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami i pomocą nauczyciela biologii.