XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki

Cyberprzemoc i dopalacze. Odpowiedzialność prawna osób nieletnich.

11 marca 2020 r.
Cyberprzemoc i dopalacze. Odpowiedzialność prawna osób nieletnich.
W dniu 10 marca 2020 roku w auli naszej Szkoły z wykładem na temat dopalaczy i  cyberprzemocy  gościli nadkom. Monika Sowa z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Lublinie oraz mł. asp. Marcin Górski, dzielnicowy z Komisariatu Policji II w Lublinie.

Podczas prelekcji przedstawiono podstawy odpowiedzialności prawnej osób nieletnich, zgodnie z treścią Ustawy z  dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich. Funkcjonariusze  Policji poinformowali również młodzież o sposobach powiadamiania Policji w sytuacjach uzasadnionych podejrzeń popełnienia przestępstwa.


Na spotkaniu zaprezentowano filmy instruktażowe z obszaru  dopalaczy oraz cyberprzemocy. Filmy powstały z udziałem ekspertów policyjnych z danej dziedziny oraz specjalistów z podmiotów pozapolicyjnych, m.in.
 fundacji La Strada czy lekarzy Oddziału Toksykologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie.

Spotkanie było dedykowane dla Uczniów klas pierwszych.

Zdobyta podczas wykładu wiedza z pewnością uświadomiła młodzieży zagrożenia płynące z internetu oraz ze  stosowania używek, a  w przyszłości znacząco wpłynie na poprawę poziomu bezpieczeństwa Wychowanków naszej Szkoły. Serdecznie dziękujemy za to spotkanie wyrażając nadzieję na dalszą współpracę z funkcjonariuszami Policji w zakresie działań pedagogicznych.