XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki

Gala konkursowa X edycji Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego

23 maja 2019 r.
Gala konkursowa X edycji Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego

W dniu 17 maja 2019 r. w auli XXI Liceum Ogólnokształcącego (Biskupiak) w Lublinie odbyło się uroczyste podsumowanie X edycji Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego dla gimnazjalistów i uczniów najstarszych klas szkół podstawowych  „Wędrujemy po mapie świata”. Tegoroczna edycja konkursu, podobnie jak w latach ubiegłych, była objęta honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty – Pani Teresy Misiuk. Od czterech lat konkurs obejmuje również swoim honorowym patronatem Prezydent Miasta Lublin – Pan Krzysztof Żuk.

W roku szkolnym 2018/2019 konkurs odbył się w dniu 9 marca w XXI Liceum Ogólnokształcącym im. św. Stanisława Kostki w Lublinie, które jest jego organizatorem. Pomysłodawczynią i koordynatorem konkursu jest Pani Justyna Kozysa.

Głównym celem przedsięwzięcia jest pogłębianie wiedzy geograficznej, dotyczącej treści nauczania z zakresu: Mapa – umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się mapą. Konkurs ma formę pisemną a formuła zadań jest przyjazna uczniom.

Cieszy się on bardzo dużym zainteresowaniem uczniów i ich nauczycieli geografii. Co roku do zawodów przystępuje od ok. 300 do ok. 500 uczniów z całego województwa

Spotkanie rozpoczął Dyrektor szkoły Ksiądz Grzegorz Strug, który przywitał wszystkich gości a także złożył gratulacje laureatom i finalistom oraz podziękował uczniom i nauczycielom geografii z województwa lubelskiego za zainteresowanie tym konkursem.

Następnie Pani Justyna Kozysa  krótko przedstawiła 10 letnią historię zmagań konkursowych a w dalszej kolejności podsumowała wyniki tegorocznej X edycji konkursu.

W konkursie „Wędrujemy po mapie świata” maksymalnie można było osiągnąć wynik 70 pkt.  

Tytuł laureata zdobyło 11 uczniów ( wszyscy, którzy uzyskali minimum 90 % punktów możliwych do zdobycia).

Tytuł finalisty uzyskało 55 uczniów (wszyscy, którzy zdobyli więcej niż 75% a mniej niż 90% punktów możliwych do zdobycia).

W trakcie Gali Konkursowej Ksiądz Dyrektor wręczył laureatom i finalistom dyplomy. Laureaci otrzymali również nagrody książkowe. Dyplomy wręczono także nauczycielom – opiekunom merytorycznym uczniów. Wszyscy goście otrzymali drobne upominki. Nagrody i drobne upominki zostały wręczone przez wicedyrektora ds. liceum P. Pawła Putowskiego.

Znane są już nazwiska laureatów, którzy zdobyli najwięcej punktów:

I miejsce: Krzysztof Stasiak  – Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Lublinie (69 pkt.)

II miejsce: Magdalena Bembenek – Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki w Lublinie (65 pkt.)

                   Łucja Józefina Komsta – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Abramowie (65 pkt.)

III miejsce: Łukasz Madej – Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Lublinie  (64 pkt.)

Laureaci z największą ilością punktów otrzymali również nagrody rzeczowe:

I miejsce – czytnik e- booków

II miejsce – kamera sportowa

III miejsce – opaska sportowa smartwach

W czasie spotkania podsumowującego konkurs uczennica z  klasy II c – XXI LO  w Lublinie – Aleksandra Małyska przedstawiła prezentację i swoje wrażenia z prywatnej podróży do Chin.

Na zakończenie Gali Konkursowej miała miejsce krótka część artystyczna. Uczniowie z naszego liceum: Wiktoria, Natalia, Marta, Jakub i Kacper wykonali mix utworów z lat 60 i 70.

Pani Urszula Bartoszek z Suśca podziękowała w imieniu wszystkich nauczycieli uczestników konkursu organizatorom przedsięwzięcia.

Następnie zaproszono wszystkich gości na słodki poczęstunek.

Konkurs był sponsorowany przez XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. St. Kostki w Lublinie.