XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki

Humaniści na Warsztatach Historycznych Instytutu Historii KUL

13 kwietnia 2022 r.
Humaniści na Warsztatach Historycznych Instytutu Historii KUL

Jak rozumieć historię? Jak wyglądało średniowieczne rozumienie człowieka i otaczającego go świata? Czy wizyta inkwizycji była niespodziewana? Czy średniowieczny Lublin był prowincjonalnym miasteczkiem, czy lokalną metropolią? Czego należy się spodziewać na maturze z historii? Na te i podobne pytania poznawali odpowiedzi uczniowie klasy 3gC, 7 kwietnia 2022 r. uczestnicząc w Warsztatach Historycznych organizowanych przez Instytut Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i lubelski oddział IPN. Spotkanie obfitowało w dyskusje na temat metodologii badań historycznych i te związane z tematyka wykładów. Nie obyło się bez elementu rywalizacji. Ponad 60. uczniów stoczyło zacięty bój podczas quizu z wiedzy nabytej w czasie warsztatów. Wśród 5. nagradzanych miejsc 4. Zajęli uczniowie Biskupiaka.

Po pożywnym i jakże smacznym obiedzie, konsumowanym w klimatach studenckiej stołówki, przyszła pora na uroczyste otwarcie wystawy „UŻYTECZNOŚĆ. Patriotyczny aktywizm społeczny i działania modernizacyjne w Polsce od końca XVIII w. do II wojny światowej”. Kończąc wizytę w murach KUL-u uczniowie poznawali uroki studiowania historii na tejże uczelni przybliżone przez samych studentów.