XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki

Informacja dla maturzystów zdających egzamin z informatyki

12 maja 2021 r.
Informacja dla maturzystów zdających egzamin z informatyki

W dniu 18 maja w godzinach 12.00 – 13.00 zdający będą mieli możliwość w ciągu godziny sprawdzenia działania komputera na którym będą zdawali egzamin i wybranego przez siebie oprogramowania. Sprawdzanie komputerów będzie odbywało się w 3 salach informatycznych (s.100,s.101,s.107) Lista uczniów przypisanych do danej sali będzie zamieszczona na drzwiach. Wszystkie osoby powinny posiadać maseczkę. Zaleca się również użycie rękawiczek. W czasie pobytu w szkole (podczas oczekiwania na wejście do sali informatycznej) prosimy Absolwentów o zachowanie odpowiedniego dystansu pomiędzy sobą.