XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki

Informacja dla maturzystów zdających egzamin z informatyki

17 maja 2022 r.

W dniu 19 maja w godzinach 12.30 – 13.30 zdający będą mieli możliwość w ciągu godziny sprawdzenia działania komputera na którym będą zdawali egzamin i wybranego przez siebie oprogramowania. Sprawdzanie komputerów będzie odbywało się w 3 salach informatycznych (s.100,s.101,s.107) Lista uczniów przypisanych do danej sali będzie zamieszczona na drzwiach.