XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki

Informacja dla maturzystów zdających egzamin z informatyki

12 czerwca 2020 r.

W dniu 16 czerwca w godzinach 12.30 – 13.30 zdający będą mieli możliwość w ciągu godziny sprawdzenia działania komputera na którym będą zdawali egzamin i wybranego przez siebie oprogramowania. Sprawdzanie komputerów będzie odbywało się w 3 salach informatycznych (s.100,s.101,s.107) Lista uczniów przypisanych do danej sali będzie zamieszczona na drzwiach. Wszystkie osoby powinny mieć zakryte usta i nos. Zaleca się również użycie rękawiczek. W czasie pobytu w szkole (podczas oczekiwania na wejście do sali informatycznej) prosimy Absolwentów o bezwzględnie zachowanie odpowiedniego dystansu pomiędzy sobą.