XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki

INFORMACJA DLA ZDAJĄCYCH EGZAMINY MATURALNE W 2021 ROKU

28 kwietnia 2021 r.

Informujemy, że w zakładce „Dla ucznia/Matura” zostały zamieszczone informacje dla zdających egzaminy maturalne w maju 2021 roku (Wytyczne GIS; wykaz szatni; informacja dla zdających egzamin z informatyki; instrukcja dla zdających korzystających z komputera w czasie egzaminu oraz Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu… (aktualizacja nr 2).

Zdający egzamin z informatyki powinni zgłosić się do szkoły w dniu 18 maja (wtorek) o godzinie 12.00 w celu sprawdzenia poprawności działania komputera i wybranego przez siebie oprogramowania.