XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki

INFORMACJA O EGZAMINIE MATURALNYM 2021 DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS TRZECICH

15 września 2020 r.

Szczegółowe informacje na temat egzaminu maturalnego zostaną przekazane w dniu 17 września 2020 roku w jednej z dwóch niżej wymienionych form:

  1. Prezentacji udostępnionej za pośrednictwem dziennika elektronicznego, do której link zostanie przekazany w dniu 17 września br., a pytania dotyczące zakresu merytorycznego prezentacji będzie można kierować do wicedyrektora szkoły, Pana Pawła Putowskiego, wysyłając wiadomość e-mail na adres pputowski@biskupiak.pl
  2. Zorganizowanego w szkole w dniu 17 września o godzinie 17 spotkania z wicedyrektorem, Panem Pawłem Putowskim.
    Uprzejmie prosimy o wybór jednej z powyższych form.