XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki

Informacja o egzaminie maturalnym 2022 dla Rodziców uczniów klas trzecich

9 września 2021 r.
Informacja o egzaminie maturalnym 2022 dla Rodziców uczniów klas trzecich

Szczegółowe informacje na temat egzaminu maturalnego zostaną przekazane w dniu 16 września 2021 roku w jednej z dwóch niżej wymienionych form (do wyboru):

  • prezentacji udostępnionej za pośrednictwem dziennika elektronicznego, do której link zostanie przekazany w dniu 17 września br.

albo:

  • zorganizowanego w szkole w dniu 16 września o godzinie 17.00 spotkania z wicedyrektorem szkoły.

Uprzejmie prosimy o wybór jednej z powyższych form. Ewentualne pytania dotyczące zakresu merytorycznego prezentacji będzie można kierować do wicedyrektora szkoły, Pana Pawła Putowskiego, wysyłając wiadomość e-mail na adres pputowski@biskupiak.pl .

W zorganizowanym w szkole zebraniu w dniu 16 września nie może uczestniczyć rodzic (opiekun prawny) przejawiający objawy infekcji lub objęty zasadami kwarantanny. Nie dotyczy to osób, które przechorowały COVID-19 lub osób w pełni zaszczepionych.