XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki

Informacja o konkursie logicznym organizowanym przez KUL

11 marca 2021 r.

Szanowni Państwo,
Zapraszam Państwa do wzięcia udziału w IX Ogólnopolskim Konkursie Logicznym organizowanym przez Wydział Filozofii KUL i Fundację Rozwoju KUL. Konkurs Logiczny ma charakter unikatowy w skali kraju. Jego celem jest rozwój sprawności logicznych u młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz popularyzacja wiedzy o logice jako nauce o sposobach jasnego i ścisłego formułowania myśli oraz regułach poprawnego rozumowania i uzasadniania twierdzeń. Jesteśmy przekonani, że w zmieniającym się świecie opartym na wiedzy sprawności logiczne mają fundamentalne znaczenie.

Tegoroczna edycja Konkursu ze względu na panującą epidemię będzie różniła się od poprzednich. Najważniejszą zmianą organizacyjną jest ta, że pierwszy (szkolny) etap IX Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego odbędzie się w formie ONLINE w dniu 21 kwietnia 2021 r. (środa) w godzinach 09.00-10.00. Finał konkursu odbędzie się w formie stacjonarnej w siedzibie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie w dniu 13 maja 2021 r. podczas LXIII Tygodnia Filozoficznego.
Szczegółowe informacje organizacyjne, m.in. Regulamin Konkursu, terminarz oraz formularz rejestracyjny, znajdują się na stronie Konkursu konkurslogiczny.kul.pl, a dodatkowe informacje także na stronie Wydziału Filozofii KUL www.kul.pl/konkurs.logiczny.

Serdecznie zapraszam!
Dziekan Wydziału Filozofii KUL
Dr hab. Marek Lechniak, prof. KUL