XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki

Informacja o zakończeniu roku szkolnego i możliwości odbioru świadectwa

22 czerwca 2020 r.

Uprzejmie informuję wszystkich uczniów i rodziców, że w dniu zakończenia nauki 26 czerwca br. (piątek) w szkole nie będzie organizowana uroczystość zakończenia roku szkolnego. Pisemne podsumowanie pracy rocznej zostanie przesłane przez pocztę szkolną i dziennik elektroniczny. Nie będzie też organizowane zbiorowe wydawanie świadectw. Informacje o wynikach uzyskanych przez uczniów są dostępne w dzienniku elektronicznym. Ze względu na kontynuowanie nauki przez wszystkie klasy liceum świadectwa zostaną przekazane przez wychowawców po powrocie do szkoły w nowym roku szkolnym. Do tego czasu będą przechowywane w sekretariacie szkoły. W indywidualnych przypadkach istnieje jednak możliwość osobistego odbioru świadectwa przez ucznia lub jego rodzica po 26 czerwca w godzinach pracy sekretariatu.

ks. Grzegorz Strug

dyrektor XXI LO