XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki

Klasy trzecie na Uniwersytecie Medycznym

27 maja 2022 r.
Klasy trzecie na Uniwersytecie Medycznym

20 maja klasa 3A i 3D uczestniczyły w wykładzie na temat FAS (Alkoholowy Zespół Płodowy / Fetal Alcohol Syndrome) czyli najpoważniejszego z całego Spektrum Alkoholowych Uszkodzeń Płodu (FASD) zaburzenia spowodowanego narażeniem płodu w okresie prenatalnym na wpływ alkoholu.

Od prowadzącej wykład studentki 4 roku Uniwersytetu Medycznego nasi uczniowie klasy mogli także uzyskać informacje na temat rekrutacji i przebiegu studiów na Wydziale Lekarskim.