XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki

Komunikat w sprawie zawieszenia zajęć stacjonarnych

15 października 2020 r.

Komunikat Dyrektora
XXI Liceum Ogólnokształcącego im. św. Stanisława Kostki w Lublinie
w sprawie czasowego zawieszenia zajęć dla uczniów wszystkich klas ze względu na sytuację epidemiologiczną.

Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 ze zmianami), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie zawieszam, w okresie od dnia 16 października 2020 r. do dnia 23 października 2020 r. zajęcia uczniów wszystkich oddziałów.

W okresie zawieszenia zajęcia wyżej wymienionych uczniów będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 r. poz. 493 ze zmianami).

ks. Grzegorz Strug
Dyrektor

Lublin, 15 października 2020 r.