XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki

Konsultacje dla maturzystów

26 maja 2020 r.

 

Harmonogram konsultacji przedmaturalnych dla uczniów, którzy zgłosili taka potrzebę znajduje się w pliku poniżej. Podczas konsultacji obowiązuje noszenie maseczek, zachowanie dystansu oraz posługiwanie się własnymi przyborami do pisania. Przypominamy że konsultacje nie mają charakteru zajęć fakultatywnych ani powtórzeniowych.