XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki

Najlepsi z Najlepszych

16 kwietnia 2024 r.
Najlepsi z Najlepszych

Już po raz XVIII Internat Biskupiaka zorganizował dla wychowanków burs i internatów m. Lublin konkurs wiedzy „Najlepsi z Najlepszych”. Wzięła w nim udział młodzież z burs: nr 1, nr 2, nr 3 oraz z Internatu XXI LO. Konkurs obejmował dwa etapy. Etap I polegał na udzieleniu odpowiedzi na 20 pytań z różnych dziedzin wiedzy ogólnej w zakresie szkoły średniej w formie quizu Kahoot. Natomiast w II etapie uczestnicy konkursu udzielali odpowiedzi na 3 pytania w każdej z 3 kategorii: „Czesław Miłosz – życie i twórczość”, „Abp Antoni Baraniak – kapłan niezłomny”, edukacja ekonomiczna. I miejsce zajęła drużyna z Internatu Biskupiaka, II miejsce – Bursa nr 3, III miejsce – Bursa nr 2. Zwycięzcom gratulujemy!