XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki

Obrady BisqMUN’a

7 kwietnia 2024 r.
Obrady BisqMUN’a

Witajcie! 17 kwietnia będziemy organizować już kolejną edycję BisqMUN’a! Tegoroczne obrady będą skupiać się na dwóch problemach: traktatach o broni jądrowych oraz walce z zanieczyszczeniem środowiska. Zanim, jednak przejdziemy do samej struktury i organizacji tego wydarzenia, należy zadać pytanie…

Czym jest właściwie BisqMUN?
Jest to symulacja obrad ONZ, którą staramy się corocznie organizować w naszej szkole. Jako uczestnicy, macie za zadanie wcielić się w delegacje poszczególnych państw i reprezentować je zgodnie z ich interesami. Pamiętajcie! Obrady, jak i głosowania, prowadzone są w języku angielskim ;).

Przebieg obrad.
Obrady będą podzielone na trzy osobne części, w czasie których każda delegacja będzie mogła zabrać głos i przedstawić swoje zdanie na debatowany temat. Pierwszą częścią będzie zebranie wszystkich delegacji na szkolnej auli, gdzie każda z nich przedstawi swoje państwo i określi swoje wstępne cele na tegoroczne obrady. Drugą częścią będzie praca w dwóch komisjach (Rada Bezpieczeństwa ONZ oraz Radzie Gospodarczej i Społecznej), gdzie przygotowywane będą nowe projekty oraz rezolucje. Ostatnią częścią obrad będzie ponowne zgromadzenie wszystkich delegacji na auli, gdzie rozpoczęta zostanie główna debata, zakończona głosowaniem nad zgłoszonymi wcześniej przez komisje rezolucjami oraz projektami.

Delegacje.
Każda delegacja powinna składać się z dwóch osób, z których jedna zasiadać będzie w Radzie Bezpieczeństwa, a Radzie Gospodarczej i Społecznej. Co do państw, które będziecie reprezentować, nie ma żadnych ograniczeń! Jeżeli w czasie aplikacji będą dwie delegacje, które wyrażą chęć reprezentowania tego samego państwa, zostanie to rozwiązane drogą losowania.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w obradach, gdyż jest to idealna okazja dla osób zainteresowanych szeroko pojęta polityką, ale także tych, które chcą sprawdzić swój angielski!