XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki

Odbiór świadectw maturalnych

8 lipca 2024 r.

Informujemy, że świadectwa dojrzałości będą wydawane 9 lipca 2024 r. według następującego porządku:

klasa A  –  godz. 9.00 – 10.00
klasa B –  godz. 10.00 – 11.00
klasa C –  godz. 11.00 – 12.00
klasa D – godz. 12.00 – 13.00
klasa E i F oraz Absolwenci – godz. 13.00 – 15.00

W kolejnych dniach świadectwa będzie można odebrać w sekretariacie w godz. 8.00 – 14.00
Przypominamy o konieczności posiadania przy sobie dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej.
W przypadku odbioru świadectwa przez inne osoby niezbędne jest pisemne upoważnienie.