XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki

Odbiór świadectw maturalnych

6 lipca 2023 r.

Informujemy, że świadectwa dojrzałości będą wydawane 7 lipca 2023 r. według następującego porządku:

klasa A i B –  godz. 9.00 – 10.00

klasa C i D – godz. 10.00 – 11.00

klasa E i F oraz Absolwenci – godz. 11.00 – 12.00

W kolejnych dniach świadectwa będzie można odebrać w sekretariacie w godz. 8.00 – 14.00

Przypominamy o konieczności posiadania przy sobie dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej.

W przypadku odbioru świadectwa przez inne osoby niezbędne jest pisemne upoważnienie.