XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki

Ogłoszenie Komisji Rekrutacyjnej

22 lipca 2021 r.

W dniu 22 lipca o godzinie 8:00 zostały wywieszone listy uczniów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do XXI Liceum Ogólnokształcącego. Informacje o zakwalifikowaniu dostępne są także na koncie kandydata w systemie elektronicznej rekrutacji.

Warunkiem koniecznym przyjęcia do XXI LO jest potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginałów dokumentówświadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o wynikach egzaminu, karty informacyjnej kandydata,  Deklaracji wyboru drugiego języka obcego oraz dwa zdjęcia legitymacyjne).

Komisja Rekrutacyjna przy XXI Liceum Ogólnokształcącym przyjmuje oryginały dokumentów do 30 lipca do godziny 14:00.

Kandydaci, którzy nie złożą oryginałów dokumentów najpóźniej do godziny 14:00 30 lipca, nie zostaną przyjęci do naszej szkoły.

W dniu 2 sierpnia o godzinie 8:00 zostaną opublikowanie na terenie szkoły listy osób przyjętych o XXI Liceum Ogólnokształcącego.

Kandydaci niezakwalifikowani do przyjęcia do szkoły, lub zakwalifikowani do oddziału który chcą zmienić, mogą złożyć odwołanie do Komisji Rekrutacyjnej (druki odwołań dostępne w sali 100 lub w sekretariacie szkoły).