XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki

Pamiętając o zmarłych…

31 października 2021 r.
Pamiętając o zmarłych…

Korzystając z ładnej pogody i możliwości odwiedzenia w tym roku cmentarzy, uczniowie klasy 3gF  udali się w środę 27 października na pobliskie groby osób związanych z historią Biskupiaka. Najpierw zapaliliśmy symboliczny znicz od całej społeczności szkolnej w miejscu rozstrzelania przez Niemców w 1939 roku ks. Michała Niechaja, przedwojennego prefekta, odmawiając też modlitwę w intencji wszystkich osób, które zginęły tragicznie w czasie wojny. Następnie na cmentarzu przy ul. Kalinowszczyzna upamiętniliśmy zmarłe nauczycielki XXI LO: prof. Beatę Sikorę i prof. Teresę Lato. Na koniec zapaliliśmy znicz na grobie śp. Alicji Mazurek, zmarłej w 2019 roku uczennicy naszej szkoły. Tam w chwili modlitewnej zadumy  złożyliśmy hołd wszystkim nieżyjącym już uczniom Biskupiaka.