XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki

Procedury udostępniania zbiorów biblioteki i korzystania z czytelni

8 września 2020 r.

1. Uczniowie mogą korzystać z wypożyczalni w godzinach pracy biblioteki.
2. Przed wejściem do biblioteki umieszczona jest informacja o maksymalnej liczbie osób przebywających w bibliotece. (5 osób przy stanowiskach komputerowych, 3 osoby wypożyczające zbiory).
3. W bibliotece obowiązuje zachowanie dystansu społecznego – 1,5 m oraz zasłanianie ust i nosa.
4. Uczniowie przed wejściem do biblioteki dezynfekują ręce.
5. Pomieszczenia biblioteki są systematycznie wietrzone.
6. Stanowiska komputerowe a także powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy (np. klamki, poręcze, blaty) są regularnie dezynfekowane.
7. Osoby korzystające z komputerów zobowiązane są do dezynfekcji stanowiska (klawiatura, myszka, blat).
8. Proponowany harmonogram wypożyczeń klas: PONIEDZIAŁEK- klasy 1, klasy 3, WTOREK – klasy 2 po szkole podstawowej, klasy 2 po gimnazjum, ŚRODA – klasy 1, klasy 3, CZWARTEK – klasy 2 po szkole podstawowej, klasy 2 po gimnazjum, PIĄTEK – dzień otwarty
9. Aby wypożyczanie przebiegało sprawnie – łącznicy z biblioteką mogą dostarczać nauczycielowi bibliotekarzowi „klasową listę lektur”.
10. Czytelnicy oddają książki, wkładając je do wyznaczonego pudełka.
11. Oznaczone datą zwrotu materiały biblioteczne przechodzą 2 dniową kwarantannę.