XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki

Projekt Wake Up

15 lutego 2024 r.
Projekt Wake Up

Dnia 15 lutego klasy 2b,2e,3b,3e brały udział w projekcie Wake Up zorganizowanym przez studentów uczelni wyższej z Warszawy. Prelegentami byli: Zosia Iwaniec i Kacper Ziętak. Projekt polegał na zorganizowaniu prelekcji. Wydarzenie było jednym z cykli spotkań przedstawiające w zrozumiały sposób różne zagadnienia branży energetycznej tj. podstawy fizyki, gospodarki, technologii energetycznych. Jego celem było zachęcenie uczniów do zainteresowania się branżą energetyczną, pokazanie jak wiele różnych perspektyw zawodowych mieści się w tej branży oraz budowanie wśród młodych osób odpowiedzialnych postaw jako odbiorców energii.