XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki

Rekrutacja do internatu na rok szkolny 2020/21

16 czerwca 2020 r.

CHĘTNYCH DO ZAMIESZKANIA W INTERNACIE  ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI NT REKRUTACJI:)

 

Terminarz rekrutacji.

15.06-10.07 Złożenie wniosku o przyjęcie do internatu wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. ( formularz wniosku w zakładce rekrutacja)

Wniosek złożyć można wybierając jedną z możliwości:

  1. w  sekretariacie szkoły
  2. przesłanie pocztą na adres internatu:    Internat XXI LO im. Św. Stanisława Kostki w Lublinie,    ul. Ks. M. Słowikowskiego 6,    20-124 Lublin
  3. przesłanie pocztą elektroniczną skanu wniosku i załączników ( internat@biskupiak.pl ).

31.07-4.08  Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do internatu o brakujące dokumenty oraz możliwość zmiany przez kandydata wniosku o przyjęcie,  w związku ze zmianą szkół do których kandyduje

13.08  Publikacja list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do internatu godz.12.00

14.08- 19.08  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli zamieszkania w roku szkolnym 2020/21

20.08 Publikacja listy przyjętych i nieprzyjętych do internatu godz.12.00