XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki

Rekrutacja do szkoły

11 sierpnia 2020 r.

W dniach od 13 sierpnia od godz. 9:00 do 18 sierpnia do godz. 15:00 rodzice kandydata są zobowiązani do potwierdzenia woli podjęcia nauki przez dziecko w naszej szkole poprzez dostarczenie:
• oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
• oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
• innych wymaganych dokumentów (o ile nie zostały dostarczone wcześniej): oryginału zaświadczenia o tytule laureata, oryginału karty informacyjnej kandydata, oryginału deklaracji wyboru grupy językowej, dwóch zdjęć do legitymacji.

Komisja Rekrutacyjna w dniach od 13 sierpnia do 18 sierpnia pracuje w godzinach od 9:00 do 15:00 w salach:
Klasy A, B, C – sala 100
Klasy D, E, F – sala 101

Przypominamy o zachowaniu zasad bezpieczeństwa w związku z panującą pandemią koronawirusa. Osoby potwierdzające wolę nauki w naszej szkole są zobowiązane do używania maseczek zasłaniających usta i nos, dezynfekowania rąk przy wejściu do szkoły lub używania rękawiczek ochronnych oraz posługiwania się własnym długopisem. Prosimy o zachowanie wymaganego dystansu.