XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki

Rekrutacja – przyjmowanie dokumentów.

18 lipca 2023 r.

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w dniu 18 lipca 2022 r. o godzinie 10:00 opublikowane zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do XXI LO.

W dniach od 18 lipca 2023 r. od godziny 10:00 do 21 lipca 2023 r. do godziny 15 należy potwierdzić wolę nauki w XXI LO poprzez złożenie oryginałów wymaganych dokumentów (świadectwo, zaświadczenie o wynikach egzaminów, karta informacyjna, deklaracja wyboru drugiego języka oraz 2 zdjęcia legitymacyjne) w Komisji Rekrutacyjnej s. 100.

Podanie do publicznej widomości listy kandydatów przyjętych do XXI LO nastąpi 24 lipca.

Komisja Rekrutacyjna pracuje w godzinach o 8:00 do 15:00.