XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki

„Smart City” w Biskupiaku

21 listopada 2023 r.
„Smart City” w Biskupiaku
17 listopada 2023r. Biskupiak gościł Koło Naukowe Planistów „Smart City” Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS.
Klasa 3F wzięła udział w warsztatach zorganizowanych w szkole przez Koło.
Uczniowie analizowali problemy zagospodarowania przestrzennego Lubelskiego Obszaru Metropolitarnego oraz tworzyli kreatywne plany zagospodarowania obszaru przy Dworcu PKS między Al. Tysiąclecia a ul. Ruską.