XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki

Światowy Dzień Filozofii

24 listopada 2019 r.
Światowy Dzień Filozofii

W Światowym Dniu Filozofii czyli 21 listopada dwie grupy uczniów naszych klas pierwszych wzięły udział w warsztatach w lubelskim Domu Słów. Efektami spotkań pt. „Usłyszeć widząc” i „Filozoficzne Typoduchy” były zaprojektowane i stworzone afisz i poduszki promujące filozofię oraz poznanie metod i narzędzi pracy drukarza i nieistniejącego już zawodu zecera.