XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki

Udział w projekcie 80-lecie wywózek na Syberię

19 lutego 2020 r.

10 lutego w IPN odbyły się uroczyste obchody 80 lecia  masowych wywózek Polaków na Syberię.  W ramach 3go dnia lubelskich obchodów dokonano  podsumowania  prowadzonego przez BS nr 2 projektu dotyczącego wywózek na Syberię. Uczestniczyła w nich nasza delegacja wraz z Panią Kierownik M. Jóźwiną. W czasie uroczystości przekazany został album z przygotowanymi podczas zajęć kartami. My również  złożyliśmy swoje podpisy i  zapewniliśmy o pamięci o Matkach z Syberii, które poznawaliśmy bliżej podczas zajęć w ramach wspomnianego projektu.