XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki

Upamiętnienie powstania wielkopolskiego

22 stycznia 2024 r.
Upamiętnienie powstania wielkopolskiego

Styczeń to miesiąc ważnych historycznie powstań narodowych – styczniowego i wielkopolskiego. Drugi z tych zrywów został w ostatnich dniach upamiętniony przed gmachem naszej szkoły w postaci mobilnej wystawy plenerowej, którą możemy oglądać przechodząc codziennie chodnikiem. W uroczystym otwarciu udział wzięli przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej (inicjator ekspozycji), delegacja urzędu miasta Lublina oraz oczywiście dyrekcja naszej placówki wraz z licznie zgromadzoną młodzieżą i nauczycielami. Okolicznościowe przemówienia wygłosili podczas krótkiej uroczystości: dyrektor lubelskiego oddziału IPN p. Robert Derewenda, ks. dyrektor Grzegorz Strug i reprezentujący władze samorządowe p. Zdzisław Niedbała. Warto zaznaczyć, że powstanie wielkopolskie było jednym z nielicznych zrywów niepodległościowych zakończonych sukcesem.

Zachęcamy do oglądania wystawy w drodze do lub ze szkoły. Będzie ona dostępna do połowy lutego (wówczas to zakończyło się powstanie, podpisaniem rozejmu w Trewirze).