W związku z 75 rocznicą mordu na Hieronimie Dekutowskim pseud. Zapora oraz jego sześciu podkomendnych – 7 marca – wychowankowie internatu mieli wyjątkową okazję odwiedzenia Instytutu Pamięci Narodowej. Wyjście to miało na celu zgłębienie historii oraz zapoznanie się z działalnością tego wybitnego żołnierza polskiego podziemia niepodległościowego. Młodzież uczestniczyła w kilku wykładach poświęconych życiu i działalności Hieronima Dekutowskiego oraz jego partyzantów. To spotkanie było nie tylko okazją do poszerzenia wiedzy o żołnierzach wyklętych Lubelszczyzny, lecz także do oddania hołdu bohaterom i zrozumienia ich roli w walce o wolność Polski. Również z tej okazji wychowankowie złożyli przygotowany wcześniej w internacie wieniec, zapalili znicz oraz pomodlili się przy pomniku Zaporczyków, znajdującym się na Placu Zamkowym w Lublinie. Jak podkreślają młodzi ludzie, wrócili do internatu z refleksją, że wolność nie jest nigdy dana raz na zawsze, lecz trzeba o nią walczyć każdego dnia. Można to czynić na wiele różnych sposobów, chociażby żyjąc zgodnie z nauką Kościoła Katolickiego, która to była bardzo bliska wspominanym bohaterom.