XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki

Uwaga! Ważne informacje dla kandydatów do internatu

5 maja 2021 r.

TERMINARZ REKRUTACJI DO INTERNATU XXI LO NA ROK SZKOLNY 2021/22

od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. – złożenie wniosku wraz z załącznikami w sekretariacie szkoły ew. drogą elektroniczną

od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.– uzupełnienie ewentualnych braków w złożonym wniosku.

23 lipca 2021 r. godz. 10.00 – publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do internatu

do 2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00 – potwierdzenie woli zamieszkania w Internacie XXI LO

3 sierpnia 2021 godz. 12.00 – publikacja list uczniów przyjętych i nieprzyjętych do internatu

W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny ( bezpośredni telefon do internatu 81-7475742 ) lub mailowy ( kierownik internatu – mjozwina@biskupiak.pl )